Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Alzheimers demens
donepezil Donepezil

Mild till måttlig Alzheimers demens
galantamin Galantamin

Mild till måttlig Alzheimers demens
rivastigmin depotplåster Rivastigmin

Mild till måttlig Alzheimers demens
memantin Memantin

Måttlig till svår Alzheimers demens, rek. som kombinationsbehandling

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Geriatrik.

Senast ändrad: