Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Smärta
Lätt smärta
paracetamol Panodil

Alvedon, mixtur
ibuprofen Ibuprofen

naproxen Naproxen

Medelsvår smärta
paracetamol Panodil

Alvedon, mixtur
ibuprofen Ibuprofen

naproxen Naproxen

buprenorfin Buprenorfin plåster

Tillägg till paracetamol/NSAID (villkorad subvention)
Svår smärta
oxikodon Oxikodon Depot, depottablett

Förstahandsval vid nedsatt njurfunktion
OxyNorm, kapsel

Förstahandsval vid nedsatt njurfunktion
morfin Dolcontin, depottablett
Morfin

fentanyl Fentanyl, plåster

Endast vid cancerrelaterad smärta
hydromorfon Palladon, injektion Endast vid cancerrelaterad smärta
Neuropatisk smärta 
amitriptylin Amitriptylin

gabapentin Gabapentin
duloxetin Duloxetin

Vid diabetesneuropati eller central sensitisering
capsaicin Qutenza, plåster Postherpetisk neuralgi (villkorad subvention)
lidokain Versatis, plåster Postherpetisk neuralgi (villkorad subvention)

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Senast ändrad: