Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Smärta hos barn
Lätt smärta
paracetamol Alvedon, mixtur
Paracetamol, tablett Till barn med kroppsvikt > 15 kg som kan svälja tabletter, dosering enligt FASS
Medelsvår smärta
paracetamol Alvedon, mixtur
Paracetamol, tablett Till barn med kroppsvikt > 15 kg som kan svälja tabletter, dosering enligt FASS
ibuprofen

Ipren, oral lösning

Brufen, oral lösning

Ej förmån, receptfri

Förmån

Ibuprofen, tablett Barn > 6 år, kroppsvikt > 20 kg, som kan svälja tabletter, dosering enligt FASS
Svår smärta
OBS! Kontakt med Barnkliniken eller barnjour
Procedursmärta
 lidokain/prilokain EMLA Får inte överdoseras hos spädbarn på grund av risk för methemoglobinemi.
lidokain Maxilene

Från 1 månads ålder.

Kontraindicerat vid soja- eller jordnötsallergi.

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Smärta hos vuxna
Lätt smärta
paracetamol Paracetamol

ibuprofen Ibuprofen

naproxen Naproxen

Medelsvår smärta
paracetamol Paracetamol

ibuprofen Ibuprofen

naproxen Naproxen

buprenorfin Buprenorfin plåster

Tillägg till paracetamol/NSAID
Svår smärta
oxikodon Oxikodon Depot, depottablett

Förstahandsval vid nedsatt njurfunktion
Oxikodon, kapsel/tablett

Förstahandsval vid nedsatt njurfunktion
morfin Dolcontin, depottablett
Morfin

fentanyl Fentanyl, plåster

Endast vid cancerrelaterad smärta
hydromorfon Palladon, injektion Endast vid cancerrelaterad smärta
Neuropatisk smärta 
amitriptylin Amitriptylin

gabapentin Gabapentin
duloxetin Duloxetin

Vid diabetesneuropati eller central sensitisering
capsaicin Qutenza, plåster Postherpetisk neuralgi (villkorad subvention)
lidokain Versatis, plåster Postherpetisk neuralgi (villkorad subvention)

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Smärta.

Senast ändrad: