Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Håravfall

Androgent håravfall

Vanligaste orsaken till håravfall är androgen, där hormonella och genetiska faktorer bidrar till att hårsäckar tillbakabildas. Kan vara ärftligt både hos män och kvinnor.

Hos män:

 • Ökad förekomst med ökad ålder, upp till 80 % av äldre män.

Hos kvinnor:

 • Ofta okänd orsak, ibland på grund av endokrin sjukdom.
 • Vanligt förekommande vid ökad ålder.

Behandling

Läkemedelsbehandling har måttlig effekt. Initial försämring vid behandlingsstart är vanligt. Behandlingseffekten förloras inom några månader efter utsättning av läkemedlet.

 • Kvinnor och män – lokalbehandling med minoxidil 1 x 2 under 1 år kan provas.
 • Män – eventuellt kan peroral finasterid 1 mg 1 x 1 under 1 år provas vid manligt håravfall i tidigt skede.

Alopecia areata

 • En autoimmun hämning av håranlaget.
 • Viss ärftlig predisposition.
 • Tillståndet kan debutera efter infektion eller stress, men oftast saknas känd utlösande orsak.
 • Viss samsjuklighet med andra autoimmuna sjukdomar.

Behandling

Prognosen är god, särskilt vid enstaka fläckar som ofta läker inom 1–2 år. Recidiv förekommer. Samråd med hudläkare vid snabb progress eller omfattande alopeci.

Topikal steroid dagligen kan provas genom att smörja på kal fläck med ca 1 cm marginal:

 • Skägg och ögonbryn – steroid grupp II med utvärdering efter 6 veckor. Om sparsam återväxt kan steroid grupp III provas med utvärdering efter ytterligare 6 veckor.
 • Hårbotten – steroid grupp III–IV med utvärdering efter 6–12 veckor.

Sätt ut steroidbehandlingen vid utebliven god återväxt. Vid god effekt, trappa successivt ned behandlingen. Total behandlingstid bör inte överstiga 6 månader.

Telogent håravfall

En större andel hårstrån är i telogen fas (vilofas) jämfört med vid fysiologiskt håravfall. Ibland kan bakomliggande orsak fastställas. Exempel på orsaker är:

 • Kraftig psykisk eller fysisk stress – exempelvis efter infektion, intensiv bantning eller postpartum.
 • Läkemedel – exempelvis p-piller, antidepressiva läkemedel eller blodförtunnande.
 • Endokrin sjukdom – bland annat diabetes eller tyroideasjukdom.
 • Annat – svår kronisk sjukdom, järnbrist eller svår näringsbrist.

Utredning

 • Överväg framförallt blodstatus, tyroideastatus, CRP samt bristtillstånd (järn, vitamin B12, folat).

Behandling

Ingen behandling behövs.

Informera om att prognosen i regel är god med återväxt inom sex månader. Undantag med kroniskt telogent håravfall kan förekomma, framförallt hos äldre kvinnor, Vid påvisad bakomliggande orsak beror prognosen på underliggande sjukdom.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: