Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Blödningsrisk

Tandextraktioner eller mindre tandkirurgiska ingrepp på patienter med antikoagulationsbehandling bör ske enligt riktlinjer, se stycket ”Handläggning av perorala antikoagulantia vid tandläkarbesök och tandextraktion” i kapitel Hjärt- och kärlsjukdomar.

Tandvården följer riktlinjer i ”Tandvårdens läkemedel”.

Patienter med betydande koagulationsrubbningar bör handläggas i samråd med specialisttandvården.

Utarbetad av Terapigrupp Munhåla/Tand

Terapigruppens sammansättning och

kontaktuppgifter återfinns här.

Senast ändrad: