Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Blödningsrisk

Tandextraktioner eller mindre tandkirurgiska ingrepp på patienter med antikoagulationsbehandling bör ske enligt riktlinjer, se Handläggning av perorala antikoagulantia vid tandläkarbesök och tandextraktion i kapitel Hjärt- och kärlsjukdomar, Antitrombotisk behandling.

Tandvården följer riktlinjerna för blödningsrisk som beskrivs i Tandvårdens läkemedel.

Patienter med betydande koagulationsrubbningar bör handläggas i samråd med specialisttandvården.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Munhåla/Tand.

Senast ändrad: