Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Sten i urinvägarna

Laboratorieprover

I samband med akutbesöket bör följande prover kontrolleras: CRP, kreatinin, urat, kalcium, albumin, urinsticka.

Akut handläggning

Alla patienter med misstänkt urinvägskonkrement bör genomgå bilddiagnostik med CT urinvägsöversikt (sten-CT):

  • Patienter med osäker diagnos, analgetikaresistens, feber och singelnjure ska remitteras till akuten omgående.
  • Övriga patienter remiss för CT om två veckor.

Observera! Viktigt att påtala för patienten att söka akut vid terapiresistent smärta och/eller feber.

Behandling

Smärtor på grund av obstruerande konkrement i övre urinvägarna beror på den tryckökning som uppstår ovanför obstruktionen och inte på stenen i sig. NSAID-preparat minskar filtrationstrycket i njuren och ger smärtlindring genom tryckreduktion och inte genom allmän analgetisk effekt.

Icke-farmakologisk behandling

Vid akut anfall bör normalt vätskeintag eftersträvas!

Farmakologisk behandling

Stensmärta kan behandlas med diklofenak (suppositorier alternativt injektion), maxdos 150 mg per dygn.

Gravida

Det är OK att ge enstaka dos NSAID till gravid med sten i urinvägarna, men inte längre behandling. Överväg kontakt med gynekolog.

Äldre

Observera dosreduktion för diklofenak vid behandling av äldre samt vid nedsatt njurfunktion. För dessa patientgrupper kan 25 mg suppositorier och lägre maxdos vara ett bättre alternativ.

Ketogan suppositorium och Spasmofen suppositorium har utgått från den svenska marknaden. Det finns möjlighet att förskriva extemporeprodukt Hyoscinbutylbromid-morfin-noskapin-papaverin APL suppositorium 10 mg + 13 mg + 6 mg + 40 mg, som dock inte lagerförs på apotek utan tillverkas på beställning. Se nyheten Ketogan suppositorier tillhandahålls inte längre på Vårdgivarwebben för information om hur det förskrivs samt pris.

Uppföljning njursten respektive uretärsten

I de fall där primärvården initierar utredning med CT och där njursten ≤ 4 mm har påvisats i njuren görs uppföljning för besvärsfri patient inom primärvården med CT-stenöversikt efter ett år. Om ingen progress av storlek skett efter ett år behövs ingen ytterligare uppföljning.

Övriga patienter (njursten > 4 mm, multipla stenar, sten i uretär eller avflödeshinder) bör följas upp av urologisk enhet.

Hos patienter med distal uretärsten > 5 mm kan alfareceptorblockerare underlätta stenavgång. Kan insättas i väntan på specialistbedömning om inte kontraindikationer föreligger.

Efter att sten har passerat bör patienter rekommenderas ökat vätskeintag för att undvika recidiv.

Patienter med recidiverande stenar i urinvägarna bör remitteras till urologklinik.

Länkar

Nationellt vårdprogram Stensjukdom i övre urinvägarna.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: