Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Acne vulgaris

Akne är en inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utförsgången i talgkörtel och hårfollikel. Mild till måttlig akne kan behandlas i primärvården. Svår akne, nodulocystisk akne eller terapisvikt bör remitteras direkt till hudläkare för att undvika stigmatiserande ärrbildning. För mer information om katergorisering av akne, se avsnittet Status på Nationellt kliniskt kunskapsstöd – Akne.

All aknebehandling bör fortsätta under lång tid, åtminstone tre månader, innan terapin ändras på grund av terapisvikt. Detta gäller såväl lokala som perorala medel.

Topikala retinoider (Differin, Epiduo, Acnatac, Aklief) är kontraindicerade hos gravida kvinnor och kvinnor som planerar att bli gravida som en försiktighetsåtgärd.

Behandling

Lindrig akne

Komedoakne:

  • Adapalen 0,1 % kräm (Differin) 1 x 1 på kvällen.
  • Azelainsyra (Skinoren kräm 20 %) 1 x 2.
  • Bensoylperoxid gel och wash (Basiron AC, receptfri, utan förmån) 1 x 1 som kan ökas till 1 x 2. Börja med 5 %, öka eventuellt till 10 %.

Komedo-/pustulös akne:

  • Adapalen 0,1 % + bensoylperoxid 2,5 % alternativ adapalen 0,3 % + bensoylperoxid 2,5 % gel (Epiduo) 1 x 1 i tre månader.
  • Klindamycin 1 % + tretinoin 0,025 % gel (Acnatac) 1 x 1 i max tre månader.
  • Trifaroten (Aklief) 1 x 1 i tre månader. Är inte blekande och ger mindre hudirritation. Observera att läkemedlet inte ingår i förmånen.

OBS! Bensoylperoxid (i Basiron AC och Epiduo) kan bleka hår och kulört tyg.

Vid känslig hud, börja behandling varannan dag i två veckor. All lokal behandling är uttorkande. Rekommendera gärna en återfuktande produkt t.ex. Propyless efter behandlingen.

Akneterapi ska alltid utvärderas efter tre månader. Vid behov förlängs given behandling. Vid otillräcklig effekt överväg preparatbyte alternativt systemisk behandling.

Medelsvår akne

Vid medelsvår akne och otillräcklig effekt av lokalbehandling:

  • Ge som tillägg lymecyklin 300 mg 1 x 2 under 3 månader (notera SIC/OBS på receptet eftersom doseringen avviker från FASS för två av tre tillgängliga preparat). Ytterligare 3 månaders behandling kan övervägas vid recidiv och vid tidigare bra effekt. Maximalt 6 månaders behandling totalt.
  • Kombinera alltid med topikal behandling och fortsätt efter avslutad systemisk behandling för att förebygga återfall. Kan fortgå under lång tid.

Vid terapisvikt, remiss till hudläkare, se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Svår akne

Remiss till hudläkare, se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Isotretinoin får endast förskrivas av hudläkare.

Kvinnor med akne

Hos kvinnor med akne kan hormonbehandling med kombinerade p-piller vara lämplig, i tillägg till övrig terapi. Preparat som innehåller gestagenerna drospirenon, dienogest eller desogestrel bör väljas på grund av bättre effekt på akne än kombinerad hormonell metod som innehåller gestagenet levonorgestrel. För lämpliga preparatval inom förmånen se kapitel Gynekologi, Antikonception.

Akneärr

Ärr efter akne kan utvecklas vid otillräcklig behandling. Ärren är ofta missprydande och kan i förlängningen bidra till psykisk ohälsa.

I ansiktet blir oftast ärrvävnaden insjunken medan det på bröst, rygg och axlar mest uppstår upphöjda ärr, keloider.

  • Adapalen 0,3 % + bensoylperoxid 2,5 % gel (Epiduo) – topikal behandling för akne har även kunnat visa effekt mot ärrvävnaden. Används på samma sätt som vid akne.

Länkar

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: