Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Epididymit

Etiologi

Varierande patologi, hos yngre män vanligare med klamydia, hos män över 40 år dominerar vanliga urinvägspatogener efter kateterisering/instrumentering i uretra, eventuellt stafylokocker.

Symtom

Svullnad, rodnad, värmeökning, värk, palpationsömhet motsvarande epididymis. Vid infektion med klamydia mer gradvis utveckling av svullnad och måttlig palpationsömhet, oftast ingen värmeökning eller rodnad. Kan vara svårt att differentiera från testikeltorsion. Var frikostig med remiss till sjukhus.

Diagnostik

Nitrittest och urinodling, dock ibland falskt negativa. Eventuell STI-utredning. Vid typiskt klinik och palpationsfynd behövs oftast ingen ytterligare akut utredning. I oklara fall kan ultraljud vara av värde i differentialdiagnostiken (trauma, hydrocele, torsion, tumör, abscess). Prostatapalpation för att hitta underliggande prostatit.

Vid misstanke om malignitet ska patienten handläggas enligt standardiserat vårdförlopp, SVF testiscancer.

Behandling

Tio dagars behandling om inte inslag av prostatit då kuren bör förlängas till tre veckor. I första hand ges antibiotika med god vävnadspenetration till exempel ciprofloxacin 500 mg x 2 eller trimetoprim + sulfametoxasol (Bactrim 160 mg + 800 mg) x 2. Vid klamydiainfektion är doxycyklin 100 mg x 2 förstahandsmedel.

Suspensoar eller nätbyxor som håller upp skrotum lindrar värk och tyngdkänsla. NSAID lindrar.

Uppföljning

De akuta symtomen med värk, rodnad, svullnad, ömhet klingar snabbt av under adekvat behandling. Konsistensökning och värk i epididymis kan finnas kvar flera veckor till ett par månader efter behandling men minskar successivt.

Om ultraljud inte har gjorts i det akuta skedet är det lämpligt med kontroll med ultraljud eller palpation efter 4–6 veckor.

Senast ändrad: