Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Läkemedelskommittén Halland

Ledamöter Läkemedelskommittén Halland

Ordförande

Tamara Adem, läkare. Ordförande Läkemedelskommittén Halland, Regionkontoret, Halmstad* Tamara.Adem@regionhalland.se

Vice ordförande

Johan Bergström, informationsläkare Läkemedelskommittén Halland. Läkare, VC Hertig Knut, Halmstad* Johan.Bergstrom@regionhalland.se

Sekreterare

Magnus Bengtsson, apotekare, läkemedelsstrateg, Regionkontoret, Halmstad* Magnus.Bengtsson@regionhalland.se

Ledamöter

Hans Ackerot, läkare Psykiatrin Halland

Maria Aronsson, läkare Capio Movement Reumatologi

Jonas Eriksson, läkare VC Kungsbacka (föräldraledig 2022)

Peter Green, läkare Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka

Linda Landelius, apotekare, läkemedelsstrateg Regionkontoret, Halmstad* Linda.Landelius@regionhalland.se

Katarina Möller Fornander, informationssköterska Läkemedelskommittén Halland, distriktssköterska Capio Husläkarna Vallda, Kungsbacka* Katarina.Moller-Fornander@regionhalland.se

Mikael Olsson, läkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Varberg

Patrik Olsson, apotekare, Läkemedelsenheten Hallands sjukhus Varberg* Patrik.Olsson@regionhalland.se

Per Rabe, tandläkare Specialisttandvården Hallands sjukhus Halmstad

Lars Rödjer, läkare Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg

Sandra Samuelsson, läkare Infektionskliniken Hallands sjukhus Halmstad

Thomas Schaffer, läkare Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad

Adjungerade

Charlotta Eriksson, informationsapotekare Läkemedelskommittén Halland, läkemedelsstrateg Regionkontoret, Halmstad* Charlotta.C.Eriksson@regionhalland.se

Sara Lindholm, informationsapotekare Läkemedelskommittén Halland, läkare VC Onsala, Kungsbacka* Sara.Lindholm@regionhalland.se

Dejana Sekulic Mihajlovic, informationsreceptarie Läkemedelskommittén Halland, läkemedelsstrateg Regionkontoret, Halmstad* Dejana.Sekulic-Mihajlovic@regionhalland.se

 

*Medlemmar i Läkemedelskommitténs arbetsutskott (AU).

 

 

 

 

 

Senast ändrad: