Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Läkemedelskommittén Halland

Ledamöter Läkemedelskommittén Halland

Ordförande

Tamara Adem, läkare. Ordförande Läkemedelskommittén Halland, Regionkontoret, Halmstad*

tamara.adem@regionhalland.se

Vice Ordförande

Johan Bergström, informationsläkare Läkemedelskommittén Halland. Läkare, VC Hertig Knut, Halmstad. *

johan.bergstrom@regionhalland.se

Sekreterare

Magnus Bengtsson, apotekare, läkemedelsstrateg, Regionkontoret, Halmstad*

magnus.bengtsson@regionhalland.se

Ledamöter

Hans Ackerot, läkare, Psykiatrin Halland

Hans.Ackerot@regionhalland.se

Jonas Eriksson, läkare VC Kungsbacka (föräldraledig 2022)

Jonas.Eriksson@regionhalland.se

Linda Landelius, apotekare, läkemedelsstrateg, Regionkontoret, Halmstad*

linda.landelius@regionhalland.se

Katarina Möller Fornander, informationssköterska läkemedelskommittén Halland, distriktssköterska Capio Husläkarna Vallda, Kungsbacka*

katarina.moller@regionhalland.se

Mikael Olsson, läkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus, Varberg

mikael.olsson@regionhalland.se

Patrik Olsson, apotekare, Läkemedelsenheten Hallands sjukhus, Varberg*

patrik.olsson@regionhalland.se

Per Rabe, tandläkare Specialisttandvården Hallands sjukhus, Halmstad

per.rabe@regionhalland.se

Lars Rödjer, läkare Medicinkliniken Hallands sjukhus, Varberg

lars.rodjer@regionhalland.se 

Adjungerade

Charlotta Eriksson, informationsapotekare Läkemedelskommittén Halland, läkemedelsstrateg Regionkontoret, Halmstad*

charlotta.c.eriksson@regionhalland.se

Sara Lindholm, informationsapotekare Läkemedelskommittén Halland, läkare VC Onsala, Kungsbacka*

sara.lindholm@regionhalland.se

Dejana Sekulic Mihajlovic, informationsreceptarie Läkemedelskommittén Halland, läkemedelsstrateg Regionkontoret, Halmstad*

*Medlemmar i Läkemedelskommitténs arbetsutskott (AU).

 

 

 

 

 

Senast ändrad: