Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Akuta synstörningar

Nedanstående text behandlar snabbt uppkomna synstörningar. Vid långsamt tilltagande synnedsättningar bör patienten i första hand hänvisas till optiker.

Amaurosis fugax

Amaurosis fugax är en beteckning för övergående ensidig synnedsättning (svartnat för ögat) med några sekunders eller minuters duration.

Tillståndet bör betraktas som en TIA.

Patienten ska remitteras akut till medicinakuten för utredning om händelsen inträffat inom de senaste två veckorna. En patient som söker i öppenvården mer än två veckor efter ett insjuknande bör utredas skyndsamt av sin distriktsläkare, se kapitel Neurologi, Sekundärprevention efter TIA och ischemisk stroke.

Migrän – Flimmerskotom

Flimmerskotom är en typ av migränaura. Plötsligt påkomna sicksacklinjer eller blixtar som vandrar koncentriskt genom vanligtvis båda synfälten, oförmåga att fokusera blicken och varierande grad av synfältspåverkan. Durationen oftast 5–60 minuter. Efterföljande huvudvärk kan förekomma men är inte obligatorisk. För behandling och fortsatt handläggning, se kapitel Neurologi, Huvudvärk.

Observera att det är ovanligt med migrändebut efter ca 50-års ålder, misstänk cerebrovaskulär händelse. I förekommande fall remittera patienten akut till medicinakuten.

Optikusneurit

  • Inflammation i synnerven, oftast retrobulbärt.
  • Plötslig, oftast ensidig, synnedsättning på grund av centralskotom (suddighet mitt i synfältet).
  • Nedsatt färgsinne på det aktuella ögat (medfödd färgsinnesdefekt alltid bilateral).
  • Afferent pupilldefekt (svagare pupillreaktion vid direkt belysning).
  • Ofta rörelsesmärta både vid fysisk aktivitet och vid blickändring.
  • Vanligare hos yngre kvinnor.
  • Associerad med MS.
  • Andra orsaker är sarkoidos, SLE, borrelia, TBC och herpes.
  • Förekommer också som läkemedelsbiverkan.

Kontakt/remiss till ögonsjukvården inom några dagar för utredning. Eventuell behandling sker sedan i samråd med neurolog.

Glaskroppsavlossning

Nytillkomna prickar (kan te sig som moln, sotflagor eller flugor), eventuellt kombinerat med blixtar, i ett öga.

Om symtomen uppkommit senaste veckan bör patienten snarast undersökas av ögonspecialist med avseende på eventuell retinalruptur. Den medicinska angelägenhetsgraden minskar med tiden.

Viktigt att det i remiss framgår när symtomen inträffat för prioritering. OBS! Skicka inte remiss med frågeställning näthinneavlossning om det är glaskroppssymtom. Vid misstänkt näthinneavlossning så följs det som står i stycke nedan, det vill säga direktkontakt med ögonsjukvården.

Näthinneavlossning

Patienten upplever en mörk skugga som motsvarar den avlossande delen av näthinnan. Skuggorna vid näthinneavlossning är som en mörk ridå eller uppåtstigande mur, till skillnad från glaskroppsavlossning där skuggorna är små och rörliga.

Vid misstänkt näthinneavlossning, konsultera ögonsjukvården skyndsamt.

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)

Makuladegeneration är till 90% av så kallad torr typ, för vilken det idag inte finns någon medicinsk behandling. Makuladegeneration har ett starkt samband med rökning. Rökstopp är en uppenbar lämplig åtgärd! Kostfaktorer och UV-ljus kan ha betydelse. Generella kostråd såsom varierad kost inklusive mer frukt och grönt rekommenderas. 

För de med nydebuterad makuladegeneration av våt typ är snabb handläggning av vikt. Patienter med snabbt nytillkommen synnedsättning (dagar/veckor) med suddig fläck centralt i synfältet och/eller krokseende remitteras skyndsamt till ögonsjukvården för bedömning och ställningstagande till behandling.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Ögon.

Senast ändrad: