Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hudtumörer

Remiss till Hudläkare skall innehålla

 • Exakt lokalisation, storlek och färg (bild) samt om möjligt dermatoskopibild.
 • Duration och tillväxthastighet.
 • Eventuell misstanke om regional metastasering.
 • Eventuell blodförtunnande medicinering.
 • Immunsuppression.
 • Tidigare hudtumörer?
 • PAD-svar om det finns.

Patientbroschyr från 1177.se och Janusinfo: Skydda dig mot hudcancer.

Icke pigmenterade hudtumörer

Skivepitelcancer

Om radikal excision har gjorts inom primärvården enligt SSDV:s (Svenska sällskapet för Dermatologi och Venerologi) Riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer behöver patienten inte remitteras/följas upp (se dock undantag nedan). Inspektera hela hudkostymen och palpera körtlar och upplys om solvanor.

Undantag: lågt differentierad skivepitelcancer, basoskvamös cancer (mixed scc), desmoplastisk växt, perineuralt eller intravasal växt, recidiv, skivepitelcancer på läpp/öra/genitalt samt skivepitelcancer > 2 cm i diameter. Dessa ska remitteras till lämplig specialist (beroende på lokalisation) för uppföljning.

Även patienter med flera tumörer och/eller immunsupprimering bör remitteras till hudläkare om de inte redan är patienter där.

Skivepitelcancer in situ, Mb Bowen

Om radikal excision har gjorts inom primärvården enligt SSDV:s Riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer behöver patienten inte remitteras/följas upp.

Basalcellscancer

Förändringar i ansiktet

Remitteras till hudläkare för bedömning eller direkt till specialistvård öron-näsa-halsspecialist för primär excision. Uppföljning behövs inte vid radikal excision.

Förändringar på andra lokaler

Enstaka basaliom kan excideras inom primärvården.

Multipla basaliom och/eller basaliom Glas typ III remitteras till hudläkare.

Inspektera hela hudkostymen och upplys om solvanor.

Oklara icke pigmenterade tumörer

Vid oklara, malignsuspekta förändringar kan stansbiopsi utföras i primärvården.

Remiss vid behov efter PAD.

Pigmenterade hudtumörer

Malignt melanom

Remiss enligt SVF hudmelanom till hudspecialist vid misstanke.

Biopsi eller excision ska inte göras i primärvården!

För rekommenderat utbildningsmaterial med dermatoskopibilder, se Bilaga 2 till det nationella vårdprogram: Melanom – kliniska fall med dermatoskopi.

Oklara pigmenterade tumörer

Klinisk undersökning, gärna med dermatoskopi för att utesluta seborroisk keratos, hemangiom och klart benigna nevi.

Vid malignitetsmisstanke remiss till hudspecialist utan föregående biopsi.

Nevus

Inspektera hela hudkostymen, om möjligt med dermatoskopi och upplys om solvanor. 

 • Kongenitala nevi:

  • Små/medelstora – egenkontroll.
  • Stora: > 7 cm nyfödd, > 20 cm vuxen – remiss till hudläkare.

 • Vid malignitetsmisstanke: remiss till hudläkare utan föregående biopsi.
 • Vid multipla (>50) dysplastiska/atypiska nevi: remiss till hudläkare.

Aktiniska keratoser

Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UV-exponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. Vid enstaka aktiniska keratoser finns en hög grad av spontan regression och vid utbredda förändringar ökar risken för utveckling till skivepitelcancer. En patient med aktinisk keratos har förhöjd risk även för övriga former av hudcancer, därför rekommenderas helkroppsundersökning.

Patienten ska alltid ges råd om solning. Broschyren Solens fram och baksida finns att rekvirera från broschyrbeställningen (under Levnadsvanor) eller via e-post (broschyrbestallningen@regionhalland.se). Se även Aktiniska keratoser på 1177.se.

Behandling

Enstaka aktiniska keratoser:

Informera om solskydd!

Fluorouracil/salicylsyra (Actikerall kutan lösning) penslas 1x1 på lesionen, med lite marginal. Behandla tills lesionen är utläkt, högst tolv veckors behandling. Inför varje ny applikation ska filmen försiktigt skalas bort, där varmt vatten kan underlätta borttagandet. 

Patientinformation kan erhållas genom att maila info.nordic@almirall.com.

För utbredda icke hyperkeratotiska, icke hypertrofiska lindriga aktiniska keratoser:

Imikvimod (Zyclara) kräm 3,75 %, smörjes en gång dagligen på hela det ordinerade hudområdet. Behandling i två veckor, följt av två veckors uppehåll och därefter behandling i ytterligare två veckor.

Det är vanligt att man reagerar med rodnad, klåda, skorpor och irritation. Vid kraftig reaktion och öppen såryta bör man göra uppehåll i 1–2 dagar och kan därefter fortsätta igen. Detta för att undvika de influensaliknande symtom som ibland kan förekomma.

Utvärdering av behandlingsresultatet bör göras efter återbildning av den behandlade huden, cirka åtta veckor efter slutförd behandling och därefter med lämpliga intervaller baserat på klinisk bedömning.

Patientinformation Zyclara (Meda).

Fluorouracil (Tolak) kräm, 40mg/g masseras försiktigt in tunt 1x1 över hela det ordinerade hudområdet under 4 veckor beroende på tolerans.

Lokala reaktioner som erytem, fjällning, klåda, krusta, sveda, svullnad och erosion är övergående efter avslutad behandling.

Behandlingseffekten kan bedömas 4 veckor efter behandlingens slut. 

Vid hyperkeratos, blödning, sårbildning eller förändringar nära ögonen eller läpparna samt vid utebliven effekt, remiss till hudläkare 

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: