Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Allergi
Eksem
karbamid

Canoderm kräm

 

Canoderm kutan emulsion
glycerin Miniderm kräm
hydrokortison Hydrokortison Evolan kräm
Mildison Lipid kräm
takrolimus Protopic 0,03 % Ej till barn under 2 år
Protopic 0,1 % Från 16 års ålder
pimekrolimus Elidel Ej till barn under 2 år
mometason Ovixan kräm
Elocon salva
hydrokortisonbutyrat Locoid kräm
klobetason Emovat kräm
hydroxizin Hydroxizin tablett Vid behov av sedering
Atarax oral lösning Vid behov av sedering
Näsa (Lokal behandling)
levokabastin Livostin nässpray

Lämpligt egenvårdspreparat
mometason Mometason nässpray
azelastin/flutikason Dymista nässpray Andrahandsval
Ögon (Lokal behandling)
levokabastin Livostin ögondroppar Lämpligt egenvårdspreparat
natriumkromoglikat Lecrolyn ögondroppar

Lämpligt egenvårdspreparat
Lomudal ögondroppar Lämpligt egenvårdspreparat
olopatadin Opatanol Vid svåra besvär
Systemisk behandling
cetirizin Cetirizin
desloratadin Desloratadin Kan ges till gravida och vid amning
loratadin Loratadin Kan ges till gravida och vid amning
betametason Betapred
prednisolon Prednisolon
Anafylaxi
adrenalin Emerade autoinjektor
Jext autoinjektor Andrahandsval
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Nässjukdomar
Besvärande rinnsnuva
ipratropium Rinivent Egenvård

 

Astma – barn (observera behandlingstrappan)
Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd.

Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens och förmåga.

Kortverkande beta-2-agonister (SABA)
salbutamol Buventol Easyhaler
Ventoline Evohaler
Ventoline Diskus
Antiinflammatoriska läkemedel (Inhalationssteroider, ICS)
budesonid Giona Easyhaler
flutikason Flutide Evohaler
Flutide Diskus
Leukotrienantagonister
montelukast Montelukast
Långtidsverkande beta-2-stimulerare (LABA)
formoterol Oxis Turbuhaler
LABA i kombination med ICS
formoterol/budesonid Bufomix Easyhaler
formoterol/flutikason Flutiform Från 5 år
Salmex
Seretide Evohaler Mite
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Astma – vuxna (observera behandlingstrappan)
Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd.

Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens och förmåga.

LABA i kombination med ICS
formeterol/budesonid Bufomix Easyhaler
DuoResp Spiromax
Leukotrienantagonister
montelukast Montelukast
Långverkande antikolinergika (LAMA)
tiotropium Spiriva Respimat
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd.

Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens och förmåga.

Kortverkande beta-2-agonister (SABA)
salbutamol Buventol Easyhaler
Ventoline Diskus
Kortverkande antikolinergika (SAMA)
ipratropiumbromid Atrovent
Långverkande beta-2-agonister (LABA)
indakaterol Onbrez Breezhaler
Långverkande antikolinergika (LAMA)
aklidinium Eklira Genuair
umeklidinium Incruse Ellipta
LABA i kombination med LAMA
formoterol/aklidinium Duaklir Genuair
vilanterol/umeklidinium Anoro Ellipta
LABA i kombination med LAMA och ICS
vilanterol/umeklidium/ flutikason Trelegy Ellipta
beklometason/formoterol/ glukopyrron Trimbow Nexthaler
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rökavvänjning
nikotin Substitutionsterapi är förstahandsval

Nikotinläkemedel är receptfria och finns i många beredningsformer. Om läkemedlen förskrivs på recept blir de momsfria vilket kan underlätta behandlingen. Sjuksköterskor, läkare, tandhygienister samt tandläkare har alla förskrivningsrätt. Välj och kombinera beredningsformer efter patientens behov.

vareniklin Champix Andrahandsval

Endast förmån i kombination med motiverande stöd

bupropion Zyban Andrahandsval

Ska kombineras med motiverande stöd

= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Allergi, astma och KOL

Senast ändrad: