Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Allergi, Astma och KOL

Rekommenderade läkemedel

Allergi
Eksem – barn
karbamid Canoderm kräm Beakta LkH:s egenvårdsriktlinje
Canoderm kutan emulsion Beakta LkH:s egenvårdsriktlinje
karbamid/glycerin Miniderm Duo kräm Beakta LkH:s egenvårdsriktlinje
hydrokortison Hydrokortison Evolan kräm
Mildison Lipid kräm
takrolimus Protopic 0,03 % Från 2 års ålder
Protopic 0,1 % Från 16 års ålder
pimekrolimus Elidel Från 3 månaders ålder
mometason Ovixan kräm Från 2 års ålder
Elocon salva Från 2 års ålder
hydrokortisonbutyrat Locoid kräm
klobetason Emovat kräm
hydroxizin

Hydroxizin tablett

Atarax oral lösning

Vid behov av sedering
Näsa (Lokal behandling)
levokabastin Livostin nässpray

Lämpligt egenvårdspreparat
mometason Mometason nässpray
olapatadin/mometason Ryaltris nässpray Andrahandsval
azelastin/flutikason Dymista nässpray Tredjehandsval
Ögon (Lokal behandling)
levokabastin Livostin ögondroppar Lämpligt egenvårdspreparat
natriumkromoglikat Lecrolyn ögondroppar

Lämpligt egenvårdspreparat
Lecrolyn Sine ögondroppar Lämpligt egenvårdspreparat
Lomudal ögondroppar Lämpligt egenvårdspreparat
olopatadin Opatanol Vid svåra besvär
Systemisk behandling
cetirizin Cetirizin
desloratadin Desloratadin Kan ges till gravida och vid amning
loratadin Loratadin Kan ges till gravida och vid amning
betametason Betapred Vid mycket svåra besvär
prednisolon Prednisolon Vid mycket svåra besvär
Anafylaxi
adrenalin Jext autoinjektor Förstahandsval
EpiPen autoinjektor Andrahandsval
Akut urtikaria – Quinkeödem
cetirizin Cetirizin
desloratadin Desloratadin Kan ges till gravida och vid amning
loratadin Loratadin Kan ges till gravida och vid amning
hydroxizin

Hydoxizin tablett

Atarax oral lösning

Vid behov av sedering
betametason Betapred I undantagsfall vid mycket svåra besvär
prednisolon Prednisolon I undantagsfall vid mycket svåra besvär
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Nässjukdomar
Besvärande rinnsnuva
ipratropium Rinivent Egenvård

 

Astma – barn (observera behandlingstrappan)
Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd.

Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens och förmåga.

Kortverkande beta-2-agonister (SABA)
salbutamol Buventol Easyhaler
Ventoline Evohaler
Antiinflammatoriska läkemedel (Inhalationssteroider, ICS)
budesonid Giona Easyhaler
flutikason Flutide Evohaler
Leukotrienantagonister
montelukast Montelukast
Långverkande beta-2-stimulerare (LABA) i kombination med ICS
formoterol/budesonid Bufomix Easyhaler
formoterol/flutikason Flutiform Från 5 år
salmeterol/flutikason Salmeterol/Fluticasone Cipla
Seretide Evohaler Mite
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Krupp
flutikason Flutide Evohaler
ipratropiumbromid Atrovent
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Astma – vuxna (observera behandlingstrappan)
Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd.

Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens och förmåga.

Långtidsverkande beta-2-stimulerare (LABA) i kombination med antiinflammatoriska läkemedel (Inhalationssteroid; ICS)
formoterol/budesonid Bufomix Easyhaler
DuoResp Spiromax
Leukotrienantagonister
montelukast Montelukast
Långverkande antikolinergika (LAMA)
tiotropium Spiriva Respimat
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd.

Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens och förmåga.

Kortverkande beta-2-agonister (SABA)
salbutamol Buventol Easyhaler
Kortverkande antikolinergika (SAMA)
ipratropiumbromid Atrovent Endast för akutbehandling
Långverkande beta-2-agonister (LABA)
indakaterol Onbrez Breezhaler
Långverkande antikolinergika (LAMA)
aklidinium Eklira Genuair
umeklidinium Incruse Ellipta
tiotropium Spiriva Respimat
LABA i kombination med LAMA
formoterol/aklidinium Duaklir Genuair
vilanterol/umeklidinium Anoro Ellipta
olodaterol/tiotropium Spiolto Respimat
LABA i kombination med LAMA och ICS
vilanterol/umeklidium/ flutikason Trelegy Ellipta
beklometason/formoterol/ glukopyrron Trimbow Nexthaler
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rökavvänjning
nikotin Substitutionsterapi är förstahandsval

Nikotinläkemedel är receptfria och finns i många beredningsformer. Om läkemedlen förskrivs på recept blir de momsfria vilket kan underlätta behandlingen. Sjuksköterskor, läkare, tandhygienister samt tandläkare har alla förskrivningsrätt. Välj och kombinera beredningsformer efter patientens behov.

vareniklin Champix

Andrahandsval

Endast förmån i kombination med motiverande stöd

OBS! Pågående restsituation till följd av indragning, se delkapitel Rökavvänjning

bupropion Zyban Andrahandsval

Ska kombineras med motiverande stöd

= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Allergi, astma och KOL

Senast ändrad: