Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Allergi
Eksem
karbamid Canoderm, kräm, kutan emulsion
glycerin Miniderm, kräm
hydrokortison Hydrokortison Trimb, kräm
Mildison Lipid, kräm
takrolimus Protopic 0,03 % Ej till barn under 2 år
Protopic 0,1 % Från 16 års ålder
pimekrolimus Elidel Ej till barn under 2 år
mometason Ovixan, kräm
hydrokortisonbutyrat Locoid, kräm
klobetason Emovat, kräm
hydroxizin Atarax Vid behov av sedering
Näsa (Lokal behandling)
levokabastin Livostin

Lämpligt egenvårdspreparat
mometason Mometason
azelastin/flutikason Dymista Andrahandsval
Ögon (Lokal behandling)
levokabastin Livostin Lämpligt egenvårdspreparat
natriumkromoglikat Lecrolyn

Lämpligt egenvårdspreparat
Lomudal Lämpligt egenvårdspreparat
olopatadin Opatanol Vid svåra besvär
Systemisk behandling
cetirizin Cetirizin Kan ges till gravida och vid amning
desloratadin Desloratadin Kan ges till gravida och vid amning
loratadin Loratadin Kan ges till gravida och vid amning
betametason Betapred
prednisolon Prednisolon
Anafylaxi
adrenalin Emerade, autoinjektor
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Nässjukdomar
Besvärande rinnsnuva
ipratropium Atrovent Nasal Egenvård

 

Astma - barn (observera behandlingstrappan)
Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd. Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens.

Kortverkande beta-2-agonister (SABA)
salbutamol Buventol Easyhaler
Ventoline Evohaler/Diskus
Antiinflammatoriska läkemedel (Inhalationssteroider, ICS)
budesonid Giona Easyhaler
flutikason Flutide Evohaler/Diskus
Leukotrienantagonister
montelukast Montelukast
Långtidsverkande beta-2-stimulerare (LABA)
formoterol Oxis Turbuhaler
LABA i kombination med ICS
budesonid/formoterol Bufomix Easyhaler
flutikason/formoterol Flutiform Från 5 år
flutikason/salmeterol Seretide Evohaler/Diskus
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Astma - vuxna (observera behandlingstrappan)
Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd.

Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens.

Kortverkande beta-2-agonister (SABA)
salbutamol Buventol Easyhaler
Ventoline Diskus
Antiinflammatoriska läkemedel (Inhalationssteroider, ICS)
budesonid Giona Easyhaler
flutikason Flutide Diskus
LABA i kombination med ICS
formeterol/budesonid Bufomix Easyhaler
salmeterol/flutikason Salflumix Easyhaler
Seretide Diskus
Leukotrienantagonister
montelukast Montelukast
Långverkande antikolinergika (LAMA)
tiotropium Spiriva Respimat
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd.

Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens.

Kortverkande beta-2-agonister (SABA)
salbutamol Buventol Easyhaler
Ventoline Diskus
Kortverkande antikolinergika (SAMA)
ipratropiumbromid Atrovent

Långverkande beta-2-agonister (LABA)
indakaterol Onbrez Breezhaler
Långverkande antikolinergika (LAMA)
aklidinium Eklira Genuair
umeklidinium Incruse Ellipta
LABA i kombination med LAMA
formoterol/aklidinium Duaklir Genuair
vilanterol/umeklidinium Anoro Ellipta
LABA i kombination med ICS
formeterol/budesonid Bufomix Easyhaler
salmeterol/flutikason Salflumix Easyhaler
Seretide Diskus Forte
vilanterol/flutikason Relvar Ellipta
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rökavvänjning
nikotin Substitutionsterapi är förstahandsval

Nikotinläkemedel är receptfria och finns i många beredningsformer. Välj och kombinera beredningsformer efter patientens behov.

vareniklin Champix Andrahandsval.

Endast förmån i kombination med motiverande stöd.

bupropion Zyban Andrahandsval.

Ska kombineras med motiverande stöd.

= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Senast ändrad: