Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Munhälsa

Munhälsa har lyfts i de nationella riktlinjerna. Munstatus bör regelbundet bedömas av behandlande läkare. Fråga alltid om patientens besöksfrekvens inom tandvården och var frikostig med att hänvisa patienten till tandvård.

Patienter med HbA1c > 73 mmol/mol kan ha rätt till tandvårdsbidrag med målsättning att förbättra HbA1c, se Läkarintyg för särskilt tandvårdsstöd.

God tandhälsa förbättrar HbA1c och minskar kronisk inflammation. Se vidare information i kapitel Munhåla och tandvård.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Diabetes och Endokrinologi.

Senast ändrad: