Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Munhälsa

Munhälsa har lyfts i de nationella riktlinjerna. Munstatus bör regelbundet bedömas av behandlande läkare. Fråga alltid om patientens besöksfrekvens inom tandvården. Patienter kan få tandvårdsbidrag (HbA1c > 73 mmol/mol), med målsättning att förbättra HbA1c. Var frikostig med att hänvisa patienten till tandvård.

God tandhälsa förbättrar HbA1c och minskar kronisk inflammation. Se vidare information i kapitel Munhåla och tandvård.

Senast ändrad: