Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hudinfektioner

Impetigo

Behandling

 • Håll noggrann handhygien.
 • Använd egen handduk och egna sängkläder.
 • Blötlägg krustan, skrapa bort den och tvätta med tvål och ljummet vatten, alternativt klorhexidin kutan lösning 1 x 2.
 • Smittsamhet föreligger tills krustorna torkat in.

 

Om ovanstående behandling inte har effekt, komplettera med:

 • Fucidin kräm, 1 x 2–3 i minst 7 dagar.

 

Vid utbredd impetigo: Odling efter rengöring.

 • Vuxna: flukloxacillin 1 g x 3 i 7 dagar.
 • Barn: flukloxacillin (Heracillin) mixtur eller tabletter 25 mg/kg x 3 i 7 dagar. Vid terapisviktcefadroxil15 mg/kg kroppsvikt x 2 i 7 dagar. Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier. 
 • Vid allvarlig pc-allergi:

   • Vuxna: klindamycin 300 mg 1 x 3 i 7 dagar.
   • Barn: klindamycin (oral lösning Dalacin) 15 mg/kg och dygn uppdelat på 3 doser i 7 dagar.

Använd inte Bactroban (förbehållet för MRSA).

Se Läkemedel vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2018).

För mer information, se Svinkoppor – impetigo på 1177.se.

Mollusker

Egenvård, se Mollusker på 1177.se.

Ofarlig virusinfektion som självläker, försvinner vanligen inom 6–9 månader men kan i enstaka fall pågå under flera år (Egenvård: NoPoxivir).

Barn med atopiskt eksem är utsatta för högre risk att få mollusker. I dessa fall är det viktigt att behandla eksemet enligt rekommendationer, se delkapitel Eksem.

Vårtor

Hand- och fotvårtor orsakas av humant papillomvirus. De är ofarliga och behöver oftast inte behandlas. Egenvård. Hänvisa patienten till Vårtor på händer och fötter på 1177.se.

Ska som regel inte remitteras till hudläkare. Behandling kan dock i vissa specifika fall ges inom specialiserad vård, exempelvis till immunsupprimerad patient med mycket utbredda vårtor.

Svampinfektioner

Svampinfektioner drabbar ofta naglar och övre delen av huden, men kan även orsaka djupare infektioner i huden, jästsvampar och trådsvampar (dermatofyter). Svamp påvisas i materialet (hud-/nagelskrap eller hårstrå inklusive hårsäck) genom mikroskopi, PCR eller odling.

Ringorm

Behandling hos vuxna och barn:

 • Lokalbehandling räcker ofta, men ibland behövs långvarig behandling och byte av substans.
 • Ekonazol (Pevaryl kräm) 1 x 2 till symtomfrihet, därefter bör behandlingen pågå ytterligare två veckor för att undvika recidiv.
 • Alternativ vid stark klåda och/eller inflammation: mikonazol + hydrokortison (Daktakort kräm) 1 x 2 till symtomfrihet, därefter bör behandling pågå ytterligare två veckor. Behandlingen ska inte överstiga sex veckor.
 • Terbinafin kräm/gel 1 x 2 under två veckor.
 • Överväg peroral behandling vid utbredda förändringar. Gällande peroral behandling till barn, kontakta hudspecialist.

Ljumsksvamp

 • Zink-paraffinpasta med borsyra APL 1 % 1 x 1–2 i 5–10 dagar.
 • Ekonazol (Pevaryl kräm, Pevaryl puder) 1 x 2 till symtomfrihet, därefter bör behandlingen pågå ytterligare två veckor för att undvika recidiv.
 • Alternativ vid stark klåda och/eller inflammation: mikonazol + hydrokortison (Daktacort kräm) 1 x 2 till symtomfrihet, därefter bör behandlingen pågå ytterligare två veckor (behandlingen ska inte överstiga sex veckor).
 • Terbinafin kräm/gel 1 x 1 under en vecka.

Fotsvamp

 • Svamp mellan tårna: mikonazol (Daktar) 1 x 2. Behandlingsperioden varierar mellan 2–6 veckor. För att undvika recidiv bör behandling fortgå en vecka efter att besvären har försvunnit.
 • Svamp på fötter eller händer: terbinafin kräm/gel 1 x 2 under två veckor. Vid behandlingssvikt eller mockasinfot kan peroral behandling vara aktuellt.

Nagelsvamp

Tillståndet är ofarligt.

Odling behövs inför eventuell behandling.

 • Till enstaka naglar med svampangrepp där angreppet omfattar mindre än halva nagelytan kan lokal behandling med medicinskt nagellack (amorolfin) användas i 6–12 månader. Patientinformation Loceryl från Galderma. Tänk på att behandlingsresultatet i naglar ses först då ny nagel växer fram. Behandlingen avslutas alltså trots kvarstående synlig nagelförändring.
 • Peroral behandling hos vuxna kan vara aktuellt. För peroral behandling hos barn, kontakta hudspecialist.

Peroral behandling

 • Om peroral behandling övervägs – verifiera alltid med PCR (VAS-kod DERMPC).
 • Vid typiska nagelförändringar där nagelsvamp misstänks men men där PCR är negativ rekommenderas odling för att utesluta jästsvamp (kräver annan behandling i form av itrakonazol).
 • Vid peroral behandling ska kontroll av leverfunktion ske.
 • Peroral behandling med terbinafin tablett ges 1 x 1 i 2–6 veckor för hudmykoser eller 6–12 veckor för nagelmykoser, eventuellt längre (upp till 6 månader).

Se FASS för mer detaljer kring dosering och leverprover.

Pityriasis versicolor

Orsakas av jästsvamp som finns både i hårbotten och på kroppen. Behandling bör föregås av ”tejptest” (mikroskopering). Se tillvägagångssätt för tejptest på Internetmedicin – Pityriasis versicolor (under avsnitt Utredning).

Behandling

 • Schamponera hårbotten och bålen ned till midjan med schampo selensulfid (Selsun) eller ketokonazol. Schampot ska verka i 15 minuter, därefter noggrann duschning. Behandlingen upprepas 2 gånger i veckan i 3 veckor. Pigmentering av ljusa fläckar återkommer först vid UV-exponering.
 • Kan vid behov kombineras med propylenglykol (Propyless kutan emulsion alternativt propylenglykol APL kutan lösning) 1 x 2 i 2 veckor. Undvik feta mjukgörande krämer.

Vid återkommande besvär rekommenderas underhållsbehandling med schampo selensulfid (Selsun) eller ketokonazol 1 gång per månad.

Skabb

Typiska symtom är generell och mycket svår klåda som stör nattsömnen. Typiska lokalisationer är händer, fötter, bröstvårtor, navelregion och genitalt. Vanligtvis finns inga besvär på huvud-halsområdet. Skabbdjur/gångar hittas lättast på insidan av handleden och mellan fingrarna. Diagnosen ställs genom att påvisa skabbdjuret i mikroskop. Skabb överförs vid kontakt hud mot hud. Kvalstren är artspecifika, ingen djursmitta.

Vid misstanke om skabb, men svårighet att se djuren, kan en veckas behandling med grupp III-steroid betametason eller mometason (Betnovatminska eksemet och underlätta letandet av skabbdjur.

Hos patienter med nedsatt immunförsvar blir sjukdomen ofta svår och det kallas krustös skabb (norsk skabb).

Regional vårdriktlinje Skabb samt regional vårdriktlinje Skabb i särskilt boende och checklista Skabb i särskilt boende finns tillgängliga via Vårdgivarwebben. Här återfinns även patientinformation om skabb på flera språk.

Behandling

 • Förstahandsval: disulfiram + bensylbensoat (kutan emulsion Tenutex 50–60 g) appliceras på hela kroppen utom huvudet. Ska sitta kvar i 24 timmar. Efter handtvätt smörjes händerna åter in. Ordinera samtidigt även en medelstark till stark steroidkräm. Hela familjen ska behandlas samtidigt, liksom andra nära kontakter.
 • Andrahandsval: ivermektin (Scatol; ej förmån) vid mycket utbredd, krustös eller terapiresistent skabb. Rekommenderad dosering 200 µg per kg kroppsvikt som engångsdos.

Vid svårare fall bör behandlingen upprepas efter 1 vecka.

Alltid sanering. Klådan kan kvarstå en till flera veckor efter behandlingen. Behandla med medelstark till stark steroid i minst två veckor.

Vid gummiallergi och terapiresistens, remiss till hudläkare. Se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Behandlingsanvisning Tenutex från Bioglan Pharma.

Huvudlöss

 1. Bekräfta lussmitta genom noggrann finkamning med luskam.

  Bara vid fynd av levande löss ska behandling startas.

 2. Informera alla som kan ha blivit smittade.
 3. Behandla med dimetikon (egenvård: spray, lösning eller schampo).

  Behandla alla inom en grupp/familj med levande löss samtidigt för att minska risken för återsmitta.

 4. Upprepa behandlingen efter sju dagar.
 5. Luskamma håret två gånger i veckan i två veckor för försäkran om att behandlingen har fungerat. Se mer under Huvudlöss på 1177.se.

Se även Behandling vid angrepp av huvudlöss – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2019).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: