Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hudinfektioner

Impetigo

Var noga med hygienen, använd egen handduk. Tvätta bort krustor med tvål och ljummet vatten, alternativt klorhexidin kutan lösning 1 x 2.

För mer information, se Svinkoppor – impetigo på 1177.se.

Om ovanstående behandling inte har effekt, komplettera med:

 • Fucidin salva/kräm, 1 x 2–3 i minst 7 dagar.
 • Vid utbredd impetigo: Odling efter rengöring.

  • Vuxna: flukloxacillin 1 g x 3 i 7 dagar.
  • Barn: flukloxacillin (Heracillin) mixtur eller tabletter, 30–50 mg/kg kroppsvikt och dygn uppdelat på tre doser i sju dagar. Vid terapisviktcefadroxil15 mg/kg kroppsvikt x 2 i 7 dagar. Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier. 

 • Vid allvarlig pc-allergi:

  • Vuxna: klindamycin 300 mg 1 x 3 i 7 dagar.
  • Barn: klindamycin (oral lösning Dalacin) 15 mg/kg och dygn uppdelat på 3 doser i 7 dagar.

Använd inte Bactroban (förbehållet för MRSA).

Se Läkemedel vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2018).

Mollusker

Egenvård, se Mollusker på 1177.se.

Ofarlig virusinfektion som självläker, försvinner vanligen inom 6–9 månader men kan i enstaka fall pågå under flera år (Egenvård: NoPoxivir).

Barn med atopiskt eksem är utsatta för högre risk att få mollusker. I dessa fall är det viktigt att behandla eksemet enligt rekommendationer, se delkapitel Eksem.

Vårtor

Hand- och fotvårtor orsakas av humant papillomvirus. De är ofarliga och behöver oftast inte behandlas. Egenvård. Hänvisa patienten till Vårtor på händer och fötter på 1177.se.

Ska inte remitteras till hudläkare.

Svampinfektioner

Svampinfektioner drabbar ofta naglar och övre delen av huden, men kan även orsaka djupare infektioner i huden, jästsvampar och trådsvampar (dermatofyter). Svamp påvisas i materialet (hud-/nagelskrap eller hårstrå inklusive hårsäck) genom mikroskopi, PCR eller odling.

Jästsvamp/candidainfektion

 • Ekonazol (Pevaryl kräm) 1 x 2 till symtomfrihet, därefter bör behandlingen pågå ytterligare två veckor för att undvika recidiv.
 • Alternativ vid stark klåda och/eller inflammation: mikonazol + hydrokortison (Daktacort kräm) 1 x 2 till symtomfrihet, därefter bör behandlingen pågå ytterligare två veckor (behandlingen ska inte överstiga sex veckor).

Trådsvamp/dermatofyter

Oftast räcker lokalbehandling vid begränsad svampinfektion.

 • Svamp mellan tårna: terbinafin kräm/gel 1 x 1 under en vecka. Överväg egenvård.
 • Svamp i ljumske eller enstaka fläck på kroppen: terbinafin kräm/gel 1 x 1 under en vecka. Ett alternativ vid svamp i ljumske eller hudveck är Zink-paraffinpasta med borsyra APL 1 %, 1–2 x 1 i 5–10 dagar.

  Vid utbredd svamp på kroppen kan peroral behandling vara aktuellt.

 • Svamp på fötter eller händer: terbinafin kräm/gel 1 x 2 under två veckor. Vid behandlingssvikt eller mockasinfot kan peroral behandling vara aktuellt.
 • Nagelsvamp: Till enstaka naglar med svampangrepp där angreppet omfattar mindre än halva nagelytan kan lokal behandling med medicinskt nagellack (amorolfin) användas i 6–12 månader. Patientinformation Loceryl från Galderma.

  Peroral behandling kan vara aktuellt (fingernaglar, tveksamt vid tånaglar).

  Tänk på att behandlingsresultatet i naglar ses först då ny nagel växer fram. Behandlingen avslutas alltså trots kvarstående synlig nagelförändring.

För barn: kontakta hudläkare.

Peroral behandling

 • Om peroral behandling övervägs – verifiera alltid med PCR eller odling först.
 • Vid peroral behandling ska kontroll av leverfunktion ske.
 • Peroral behandling med terbinafin, tablett ges 1 x 1 i 2–6 veckor för hudmykoser eller 6–12 veckor för nagelmykoser, eventuellt längre (upp till 6 månader).

Se FASS för mer detaljer kring dosering och leverprover.

Pityriasis versicolor

Orsakas av jästsvamp som finns både i hårbotten och på kroppen. Behandling bör föregås av ”tejptest” (mikroskopering). Se tillvägagångssätt för tejptest på Internetmedicin (under avsnitt Utredning).

Behandling

Schamponera hårbotten och bålen ned till midjan med schampo selensulfid (Selsun) eller ketokonazol. Schampot ska verka i 15 minuter, därefter noggrann duschning. Behandlingen upprepas 2 gånger i veckan i 3 veckor. Pigmentering av ljusa fläckar återkommer först vid UV-exponering.

Propylenglykol (Propyless) kutan emulsion alternativt propylenglykol APL kutan lösning 2 gånger dagligen i 2 veckor. Undvik feta mjukgörande krämer.

Vid återkommande besvär rekommenderas underhållsbehandling med schampo selensulfid (Selsun) eller ketokonazol en gång per månad.

Skabb

Typiska symtom är generell och mycket svår klåda som stör nattsömnen. Typiska lokalisationer är händer, fötter, bröstvårtor, navelregion och genitalt. Vanligtvis finns inga besvär på huvud-halsområdet. Skabbdjur/gångar hittas lättast på insidan av handleden och mellan fingrarna. Diagnosen ställs genom att påvisa skabbdjuret i mikroskop. Skabb överförs vid kontakt hud mot hud. Kvalstren är artspecifika, ingen djursmitta.

Vid misstanke om skabb, men svårighet att se djuren, kan en veckas behandling med grupp III-steroid betametason eller mometason (Betnovatminska eksemet och underlätta letandet av skabbdjur.

Hos patienter med nedsatt immunförsvar blir sjukdomen ofta svår och det kallas krustös skabb (norsk skabb).

Regional vårdriktlinje Skabb (allmänt) samt regional vårdriktlinje och checklista för Skabb i särskilt boende finns tillgängliga via Vårdgivarwebben. Här återfinns även patientinformation om skabb på flera språk.

Behandling

Disulfiram + bensylbensoat (kutan emulsion Tenutex 50–60 g) appliceras på hela kroppen utom huvudet. Ska sitta kvar i 24 timmar. Efter handtvätt smörjes händerna åter in. Ordinera samtidigt även en medelstark till stark steroidkräm.

Vid svårare fall bör behandlingen upprepas efter 1 vecka.

Hela familjen ska behandlas samtidigt, liksom andra nära kontakter. Alltid sanering. Klådan kan kvarstå en till flera veckor efter behandlingen. Behandla med medelstark till stark steroid i minst två veckor.

Vid krustös skabb ska hela kroppen, inklusive huvudet, behandlas och telefonkontakt ska tas med hudläkare.

Vid gummiallergi och terapiresistens, remiss till hudläkare. Se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Behandlingsanvisning Tenutex från Bioglan Pharma.

Huvudlöss

 1. Bekräfta lussmitta genom noggrann finkamning med luskam.

  Bara vid fynd av levande löss ska behandling startas.

 2. Informera alla som kan ha blivit smittade.
 3. Behandla med dimetikon (egenvård: spray, lösning eller schampo).

  Behandla alla inom en grupp/familj med levande löss samtidigt för att minska risken för återsmitta.

 4. Upprepa behandlingen efter sju dagar.
 5. Luskamma håret två gånger i veckan i två veckor för försäkran om att behandlingen har fungerat. Se mer under Huvudlöss på 1177.se.

Se även Behandling vid angrepp av huvudlöss – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2019).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: