Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Juvenil artrit

Reumatiska sjukdomar förekommer även hos barn, såväl artriter, som spondylartriter, systemsjukdomar och vaskuliter. Debut kan ske redan i späd ålder.

Vid misstanke om nydebuterad inflammatorisk ledsjukdom hos barn bör remiss till barnmottagning ställas utan dröjsmål.

Samma remissinnehåll som för vuxna är relevant. Dock bör röntgen riktas mot drabbad led/leder i fall av endast en eller ett fåtal engagerade leder. Dessutom bör provtagning inkludera blodstatus med diff, ANA och eventuellt borreliaserologi.

Samma behandlingsstrategi gäller som vid ledinflammation hos vuxna, tidigt insatt behandling under tät kontroll. I stor sett används även samma mediciner som hos vuxna inklusive biologiska läkemedel.

I väntan på barnläkarbedömning kan vid behov behandling med i första hand paracetamol 15 mg/kg (max 1 g) upp till 4 ggr dagligen eller ibuprofen 7,5 mg/kg (max 400 mg) upp till 3 ggr dagligen startas.

Juvenil idiopatisk artrit indelas i

 1. Systematisk artrit (tidigare Stills sjukdom).

  Utgör cirka 5-10%.

 2. Polyartikulär artrit d.v.s. >4 engagerade leder.

  Utgör cirka 30-35%.

 3. Oligoartikular artrit d.v.s 1-4 engagerade leder ibland fler leder senare angripna.

  Utgör 55-65%.

 4. Entesitrelaterad artrit (med inflammation i infästningar såsom senor och muskler och ligament såsom i t.ex. juvenil spondylartrit).
 5. Psoriasisartrit.

 

Senast ändrad: