Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Juvenil artrit

Reumatiska sjukdomar förekommer även hos barn, såväl artriter, som spondylartriter, systemsjukdomar och vaskuliter. Debut kan ske redan i späd ålder.

Vid misstanke om nydebuterad inflammatorisk ledsjukdom hos barn bör remiss till barnmottagning ställas utan dröjsmål.

Samma remissinnehåll som för vuxna är relevant. Dock bör röntgen riktas mot drabbad led/leder i fall av endast en eller ett fåtal engagerade leder. Dessutom bör provtagning inkludera blodstatus med diff, ANA och borreliaserologi.

Samma behandlingsstrategi gäller som vid ledinflammation hos vuxna, tidigt insatt behandling under tät kontroll. I stort sett används samma mediciner som hos vuxna inklusive biologiska läkemedel.

I väntan på barnläkarbedömning kan vid behov behandling med i första hand paracetamol 15 mg/kg (max 1 g) upp till 4 gånger dagligen eller ibuprofen 7,5 mg/kg (max 400 mg) upp till 3 gånger dagligen startas.

Juvenil idiopatisk artrit indelas i

 1. Systematisk artrit (tidigare Stills sjukdom).

  Utgör cirka 5–10%.

 2. Polyartikulär artrit, det vill säga > 4 engagerade leder.

  Utgör cirka 30–35%.

 3. Oligoartikular artrit, det vill säga 1–4 engagerade leder, ibland angrips fler leder senare.

  Utgör 55–65 %.

 4. Entesitrelaterad artrit (med inflammation i infästningar som senor och muskler och ligament, som vid t.ex. juvenil spondylartrit).
 5. Psoriasisartrit.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Led-Reuma.

Senast ändrad: