Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Vätsketerapi och nutrition
Vätsketerapi
Elektrolyter Natriumklorid inf 9 mg/ml
Ringer-Acetat
Elektrolyter + kolhydrater Glukos 50 mg/ml med Na+ 40 + K+ 20
Glukos 100 mg/ml med Na+ 40 + K+ 20
Kolhydrater Glukos 100 mg/ml
Nutritionsbehandling
Lösning för parenteral nutrition, 3-kammarpåse SmofKabiven
Elektrolytlösningar/infusionskoncentrat
Natriumklorid Addex - Natriumklorid*

Kaliumklorid Addex - Kaliumklorid*
Magnesiumsulfat Addex - Magnesium*
Fosfat Glycophos*
Spårämnen Addaven
Vitaminer/infusionskoncentrat
Vattenlösliga vitaminer Soluvit
Fettlösliga vitaminer Vitalipid
Tiamin Vitamin B1 Ratiopharm licenspreparat
 = Kan bli föremål för utbyte

 

Senast ändrad: