Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Vätsketerapi och nutrition

Rekommenderade läkemedel

Vätsketerapi och nutrition
Vätsketerapi
Elektrolyter Natriumklorid inf 9 mg/ml 
Ringer-acetat Ej förmån
Plasmalyte Ej förmån
Elektrolyter + kolhydrater Glukos 50 mg/ml med Na+ 40 + K+ 20 Ej förmån
Glukos 100 mg/ml med Na+ 40 + K+ 20 Ej förmån
Plasmalyte Glucos Ej förmån
Kolhydrater Glukos 100 mg/ml   Ej förmån
Nutritionsbehandling
Lösning för parenteral nutrition, 3-kammarpåse SmofKabiven
Elektrolytlösningar/infusionskoncentrat
Natriumklorid Addex-Natriumklorid Ej förmån
Kaliumklorid Addex-Kaliumklorid Ej förmån
Magnesiumsulfat Addex-Magnesium Ej förmån
Fosfat Glycophos Ej förmån
Spårämnen Addaven
Vitaminer/infusionskoncentrat
Vattenlösliga vitaminer Soluvit
Fettlösliga vitaminer Vitalipid
Vitamin B1 (tiamin) Thiamine Sterop Ej förmån
= Kan bli föremål för utbyte

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Vätsketerapi och nutritionsbehandling.

Senast ändrad: