Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Infektionssjukdomar

Behandla bara bakteriella infektioner när antibiotika tillför verklig nytta. Sambandet mellan antibiotikaförbrukning och resistensutveckling är väl belagt.

Undvik onödigt bred terapi! Se respektive delkapitel för val av antibiotika utifrån indikation.

 

Rekommenderade läkemedel

Infektionssjukdomar
Penicilliner
fenoximetylpenicillin Kåvepenin
amoxicillin Amoxicillin Restsituation 2022–2024 för vissa styrkor
flukloxacillin

Flukloxacillin tablett

Heracillin oral suspension

 

pivmecillinam Selexid 200 mg
amoxicillin/klavulansyra

Amoxicillin/ klavulansyra tablett

Spektramox oral suspension

 

Tetracykliner
doxycyklin

Doxycyklin tablett

Vibracina oral suspension

 

 

Licenspreparat, kan förskrivas på generell licens från Barnkliniken

Makrolider
erytromycin Ery-Max oral lösning
azitromycin

Azithromycin tablett

Azitromax oral suspension

 

roxitromycin Roximstad
Cefalosporiner 
cefadroxil Cefadroxil
cefixim

Suprax oral suspension

 

Licenspreparat,

kan förskrivas på generell licens för Region Halland

Linkosamider
klindamycin

Clindamycin kapsel

Dalacin oral lösning

 

Imiazolderivat
metronidazol Flagyl
Sulfonamider och trimetoprim
trimetoprim

Idotrim tablett

Trimetoprim oral suspension

trimetoprim/sulfametoxazol Eusaprim Forte, Bactrim
Kinoloner 
ciprofloxacin

Ciprofloxacin tablett

Ciproxin oral suspension

 

Nitrofuranderivat 
nitrofurantoin

Nitrofurantoin 50 mg

Furadantin 5 mg

Virushämmande medel och antiparasitära medel
aciklovir

Aciklovir tablett

Zovirax oral suspension

 

valaciklovir Valaciclovir
oseltamivir Tamiflu
Medel vid maskinfektioner 
pyrvin Pyrvin Receptfritt
mebendazol Vermox Receptfritt
Lokalbehandlingsmedel 
fucidinsyra Fucidin salva Ej förmån
tetracyklin/hydrokortison

Terracortril med

Polymyxin B öron-/ögondroppar

ciprofloxacin

Ciloxan örondroppar

Cetraxal örondroppar

ciprofloxacin/ fluocinolonacetonid Cetraxal comp örondroppar Endosbehållare inom förmån
betametason Betnovat kutan lösning
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: