Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Infektionssjukdomar
Penicilliner
fenoximetylpenicillin Kåvepenin
amoxicillin Amoxicillin
flukloxacillin Flukloxacillin, tablett
Heracillin, oral suspension
pivmecillinam Selexid 200 mg
amoxicillin/klavulansyra Amoxicillin/ klavulansyra, tablett
Spektramox, oral suspension
Tetracykliner
doxycyklin Doxycyklin
Vibranord, oral suspension
Makrolider
erytromycin Ery-Max
azitromycin Azitromax
roxitromycin Surlid
Cefalosporiner 
cefadroxil Cefadroxil
ceftibuten Isocef Licenspreparat, kan förskrivas från Hallands sjukhus på generell licens
Linkosamider
klindamycin Clindamycin
Dalacin, oral lösning
Imiazolderivat
metronidazol Flagyl, tablett
Flagyl, oral suspension
Sulfonamider och trimetoprim
trimetoprim Idotrim
trimetoprim/sulfametoxazol

Bactrim tablett 400 mg/80mg

Bactrim/Eusaprim, oral suspension

Kinoloner 
ciprofloxacin

Ciprofloxacin, tablett

Ciproxin, oral lösning

Nitrofuranderivat 
nitrofurantoin

Furadantin 50 mg

Furadantin 5 mg

Virushämmande medel och antiparasitära medel
aciklovir Aciklovir
Anti kräm
valaciklovir Valaciclovir
Medel vid maskinfektioner 
mebendazol Vermox Oral suspension ej förmån
pyrvin

Pyrvin

Vanquin

Receptfritt
Lokalbehandlingsmedel 
fucidinsyra Fucidin salva Ej förmån
tetracyklin/hydrokortison Terracortril med Polymyxin B,

öron-/ögondroppar

ciprofloxacin Ciloxan, örondroppar    Cetraxal, örondroppar
ciprofloxacin/ fluocinolonacetonid Cetraxal comp, örondroppar Endosbehållare inom förmån
betametason Betnovat, lösning
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: