Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Infektionssjukdomar
Penicilliner
fenoximetylpenicillin Kåvepenin
amoxicillin Amoxicillin
flukloxacillin Flukloxacillin, tablett
Heracillin, oral suspension
pivmecillinam Selexid
amoxicillin/klavulansyra Amoxicillin/klavulansyra, tablett
Spektramox, oral suspension
Tetracykliner
doxycyklin Doxycyklin
Vibranord, oral suspension
Makrolider
erytromycin Ery-Max
azitromycin Azitromax
Cefalosporiner 
cefadroxil Cefadroxil
Linkosamider
klindamycin Clindamycin
Dalacin, oral lösning
Imiazolderivat
metronidazol Flagyl, tablett 400 mg
Flagyl, oral suspension
Sulfonamider och trimetoprim
trimetoprim Idotrim
trimetoprim/sulfametoxazol Bactrim, Eusaprim
Kinoloner 
ciprofloxacin

Ciprofloxacin, tablett

Ciproxin, oral lösning

Nitrofuranderivat 
nitrofurantoin Furadantin
Antimykotika för systembruk
flukonazol Diflucan
Virushämmande medel och antiparasitära medel
aciklovir Aciklovir
Anti kräm
valaciklovir Valaciclovir
Malariaprofylax  Malariaprofylax täcks inte av förmånssystemet
klorokinfosfat Klorokinfosfat
meflokin Lariam
atovakvon/proguanil Malastad
Medel vid maskinfektioner 
mebendazol Vermox Oral suspension ej förmån
pyrvin Vanquin Ej förmån
Lokalbehandlingsmedel 
fucidinsyra Fucidin salva Ej förmån
tetracyklin/hydrokortison Terracortril med Polymyxin B,

öron-/ögondroppar

ciprofloxacin Ciloxan, örondroppar    Cetraxal, örondroppar
ciprofloxacin/ fluocinolonacetonid Cetraxal comp, örondroppar Endosbehållare inom förmån
betametason Betnovat, lösning

flumetasonpivalat,

kliokinol

Locacorten-Vioform, örondroppar
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Senast ändrad: