Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Infektionssjukdomar

OBS! Se respektive delkapitel för information val av antibiotika utifrån indikation samt när antibiotika är lämpligt respektive ska undvikas för att minska risken för överförskrivning.

Rekommenderade läkemedel

Infektionssjukdomar
Penicilliner
fenoximetylpenicillin Kåvepenin
amoxicillin Amoxicillin
flukloxacillin Flukloxacillin, tablett
Heracillin, oral suspension
pivmecillinam Selexid 200 mg
amoxicillin/klavulansyra Amoxicillin/ klavulansyra, tablett
Spektramox, oral suspension
Tetracykliner
doxycyklin Doxycyklin tablett
Vibranord, oral suspension OBS! Restsituation höst -22/ vinter -23
Makrolider
erytromycin Ery-Max oral lösning
azitromycin Azitromax
roxitromycin Surlid tablett
Cefalosporiner 
cefadroxil Cefadroxil
cefixim InfectoOpticef, oral suspension

Licenspreparat,

kan förskrivas från Hallands sjukhus på generell licens

Linkosamider
klindamycin Clindamycin
Dalacin, oral lösning
Imiazolderivat
metronidazol Flagyl
Sulfonamider och trimetoprim
trimetoprim Idotrim
trimetoprim/sulfametoxazol Eusaprim, Bactrim
Kinoloner 
ciprofloxacin

Ciprofloxacin, tablett

Ciproxin, oral lösning

Nitrofuranderivat 
nitrofurantoin

Nitrofurantoin 50 mg

Furadantin 5 mg

Virushämmande medel och antiparasitära medel
aciklovir Aciklovir
Anti kräm Receptfritt
valaciklovir Valaciclovir
oseltamivir Tamiflu
Medel vid maskinfektioner 
pyrvin Pyrvin Receptfritt
mebendazol Vermox Receptfritt
Lokalbehandlingsmedel 
fucidinsyra Fucidin salva Ej förmån
tetracyklin/hydrokortison Terracortril med Polymyxin B,

öron-/ögondroppar

ciprofloxacin

Ciloxan, örondroppar

Cetraxal, örondroppar

ciprofloxacin/ fluocinolonacetonid Cetraxal comp, örondroppar Endosbehållare inom förmån
betametason Betnovat, lösning
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: