Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Amning

Amningens positiva effekter för både mamma och barn är väl kända sedan lång tid tillbaka. Många mödrar som väljer att lägga ner amningen tidigt gör det på grund av amningskomplikationer.

Under hösten 2020 och våren 2021 delades amningsväskor, material och metod ut till BVC för att kunna användas i preventivt och primärpreventivt syfte. I amningsväskan finns bland annat en docka, amningsbröst, VAS-sticka och amningsobservationsschema.

Region Halland erbjuder en tredagars amningsutbildning till BHV-personal.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Amningskomplikationer.

Senast ändrad: