Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Antikoagulantia

Rekommenderade läkemedel

Antikoagulantia
warfarin

Warfarin Orion

Waran

dabigatran Pradaxa se Terapirek.
rivaroxaban Xarelto se Terapirek.
apixaban Eliquis se Terapirek.
edoxaban Lixiana se Terapirek.
tinzaparin Innohep
dalteparin Fragmin

 

Rekommenderade läkemedel är framtagna av Terapigrupp Antikoagulantia.

Senast ändrad: