Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Palliation
Smärta
paracetamol Panodil, tablett
Alvedon, mixtur
ibuprofen Ibuprofen, tablett
naproxen Naproxen, tablett
parecoxib Dynastat, injektion
ketorolak Toradol, injektion
morfin Morfin, tablett, injektion 1:a handsval
oxikodon Oxikodon depot, depottablett
OxyNorm, kapsel, oral lösning, injektion
fentanyl Fentanyl, plåster
hydromorfon Palladon, injektion
metadon Metadon, tablett, oral lösning, injektion
gabapentin Gabapentin, kapsel 1:a handsval
pregabalin Pregabalin, kapsel

Andnöd 
morfin Morfin, tablett, injektion 1:a handsval
oxikodon OxyNorm, kapsel, oral lösning, injektion
Rosslig andning 
glykopyrron Glykopyrroniumbromid Accord, injektion
furosemid Furosemid, injektion
Oro och ångest 
oxazepam Oxascand, tablett
lorazepam Lorazepam, tablett
midazolam Midazolam, injektion
mirtazapin Mirtazapin, tablett
Akut förvirring 
haloperidol Haldol, tablett, injektion 1:a handsval
midazolam Midazolam, injektion
klometiazol Heminevrin, kapsel, oral lösning
Illamående 
metoklopramid Metoklopramid, tablett
Primperan, injektion
meklozin Postafen, tablett
ondansetron Ondansetron, tablett, injektion
betametason Betametason, tablett
betametason Betapred, injektion
lorazepam Lorazepam, tablett
haloperidol Haldol, injektion
Muncandidos 
fluconazol Fluconazol, kapsel   1:a handsval
nystatin Nystimex, oral suspension
Förstoppning
makrogol, kombinationer Moxalole, dospulver 1:a handsval
makrogol Forlax, dospulver 1:a handsval
natriumpikosulfat Cilaxoral, droppar
natriumlaurylsulfoacetat,

inkl kombinationer

Microlax, rektallösning
dokusatnatrium, inkl kombinationer Klyx, klysma
bisakodyl Dulcolax, suppositorium
metylnaltrexonbromid Relistor, injektion
= kan bli föremål för utbyte på apotek

= injektion finns i kommunalt läkemedelsförråd

 

Senast ändrad: