Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Palliation
Smärta
paracetamol

Panodil, tablett

Alvedon, mixtur

ibuprofen Ibuprofen, tablett
naproxen Naproxen, tablett
parecoxib Dynastat, injektion
ketorolak Toradol, injektion
morfin Morfin, injektion 1:a-handsval
oxikodon

Oxikodon depot, depottablett

OxyNorm, kapsel, oral lösning,

Oxykodone, injektion

 

 

 

fentanyl Fentanyl, plåster
hydromorfon Palladon, injektion
metadon Metadon, tablett, oral lösning, injektion
gabapentin Gabapentin, kapsel 1:a-handsval
pregabalin Pregabalin, kapsel

butylskopolamin Buscopan, injektion
betametason Betametason, tablett, injektion
Andnöd
morfin Morfin, tablett, injektion 1:a-handsval
oxikodon

OxyNorm, kapsel, oral lösning,

Oxykodone, injektion

 

Rosslig andning 
glykopyrroniumbromid Glykopyrroniumbromid Accord, injektion
furosemid Furix, injektion
Oro och ångest 
oxazepam Oxascand, tablett
lorazepam Lorazepam, tablett
midazolam Midazolam, injektion
mirtazapin Mirtazapin, tablett
Akut förvirring 
haloperidol Haldol, tablett, injektion 1:a-handsval
midazolam Midazolam, injektion
klometiazol Heminevrin, kapsel, oral lösning
Illamående 
metoklopramid

Metoklopramid, tablett

Observera bristsituation höst 2021: Bristsituation metoklopramid tabletter - licensalternativ finns

Primperan, injektion
meklozin Postafen, tablett
ondansetron Ondansetron, tablett, injektion
betametason

Betametason, tablett

Betapred, injektion

 

lorazepam Lorazepam, tablett
haloperidol Haldol, injektion
Muncandidos 
fluconazol Fluconazol, kapsel   1:a-handsval
nystatin Nystimex, oral suspension
Förstoppning
makrogol, kombinationer Moxalole, dospulver 1:a-handsval
makrogol Forlax, dospulver 1:a-handsval
natriumpikosulfat Cilaxoral, droppar
natriumlaurylsulfoacetat,

inkl kombinationer

Microlax, rektallösning
dokusatnatrium, inkl kombinationer Klyx, klysma
bisakodyl Dulcolax, suppositorium
metylnaltrexonbromid Relistor, injektion
naloxegol Moventig, tablett
= kan bli föremål för utbyte på apotek.

= injektion finns i kommunalt läkemedelsförråd, ska ordineras (Se Ordinera palliativa injektionsläkemedel i NCS Öpnnevård/Pascal).

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Palliativ vård.

Senast ändrad: