Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Palliativ vård

Observera att listan över rekommenderade läkemedel  visar på de möjliga preparat som kan testas vid respektive indikation i palliativ vård. Alla alternativ är inte aktuella för den enskilda patienten på respektive indikation, utan individuell bedömning krävs.

 

Rekommenderade läkemedel

Palliation
Smärta
paracetamol Paracetamol tablett, oral lösning
ibuprofen Ibuprofen tablett
naproxen Naproxen tablett
celecoxib Celecoxib tablett
etoricoxib Etoricoxib tablett
parecoxib Dynastat injektion
ketorolak Toradol injektion
morfin Morfin injektion
oxikodon

Oxikodon depot depottablett

OxyNorm kapsel, oral lösning

Oxycodone injektion

 

 

fentanyl Fentanyl depotplåster
hydromorfon Palladon injektion
metadon Metadon tablett, injektion
gabapentin Gabapentin kapsel

1:a-handsval neuropatisk smärta

Skriv "byte ok" på recept

pregabalin Pregabalin kapsel

hyoscinbutylbromid Buscopan injektion
betametason

Betametason tablett

Betapred injektion

 

Andnöd
morfin Morfin tablett, injektion
oxikodon

OxyNorm kapsel, oral lösning,

Oxycodone injektion

 

Rosslig andning 
glykopyrroniumbromid Robinul injektion
furosemid Furix injektion
Oro och ångest 
oxazepam Oxascand tablett
lorazepam Lorazepam tablett
midazolam Midazolam injektion
mirtazapin Mirtazapin tablett, munlöslig tablett
Akut förvirring 
haloperidol Haldol tablett, injektion 1:a-handsval
midazolam Midazolam injektion
klometiazol Heminevrin kapsel, oral lösning
Illamående 
metoklopramid Metoklopramid tablett
Primperan injektion
meklozin Postafen tablett
ondansetron Ondansetron tablett, injektion
betametason

Betametason tablett

Betapred injektion

 

lorazepam Lorazepam tablett
haloperidol Haldol injektion
olanzapin Olanzapin tablett, munsönderfallande tablett
Muncandidos 
fluconazol Fluconazol kapsel   1:a-handsval
nystatin Nystatin oral suspension
Förstoppning
makrogol, kombinationer Laxido dospulver 1:a-handsval
makrogol Forlax dospulver 1:a-handsval
natriumpikosulfat Cilaxoral droppar
natriumlaurylsulfoacetat,

inkl kombinationer

Microlax rektallösning
dokusatnatrium, inkl kombinationer Klyx klysma
bisakodyl Dulcolax suppositorium
metylnaltrexonbromid Relistor injektion
naloxegol Moventig tablett
Hicka
metoklopramid

Metoklopramid tablett

Primperan injektion

baklofen Baklofen tablett
gabapentin Gabapentin kapsel Skriv "byte ok" på recept
haloperidol

Haldol tablett

Haldol injektion

 

omeprazol Omeprazol kapsel, tablett
betametason

Betametason tablett

Betapred injektion

Klåda
hydroxyzin Hydroxyzine tablett
klemastin Tavegyl tablett
lorazepam Lorazepam tablett
kolestyramin Questran dospåse
sertralin Sertralin tablett
paroxetin Paroxetin tablett
cetirizin Cetirizin tablett
ondansetron Ondansetron tablett, munsönderfallande tablett
mirtazapin Mirtazapin tablett
levomentol, kamfer, kloralhydrat Klådstillande kräm APL
zinkoxid Zinkliniment APL kräm
amitriptylin Amitriptylin tablett
Svettning
amitriptylin Amitriptylin tablett
oxibutynin Oxybutynin tablett

Sömn

Se även kapitel Psykiatri, Sömnstörning.

olanzapin Olanzapin tablett, munsönderfallande tablett
midazolam Midazolam injektion

= kan bli föremål för utbyte på apotek.

= injektion finns i kommunalt läkemedelsförråd, ska ordineras (Se Ordinera palliativa injektionsläkemedel i NCS Öppenvård/Pascal).

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Palliativ vård.

Senast ändrad: