Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Biverkningar vid behandling av glaukom med ögondroppar

Ögondroppar mot glaukom kan ge röda ögon, skav och irritation i ögonen samt ögonlockseksem. Symtomen kan lindras med tårsubstitut och mild kortisonsalva på ögonlockshudenRemiss till ögonsjukvården vid fortsatta besvär för ställningstagande till eventuellt byte av ögondroppar.

Prostaglandinanaloger kan ge förändringar i ögon- och ögonlocksfärg samt längre och kraftigare ögonfransar som bieffekt.

Betareceptorblockare och sympatomimetika kan, trots att de administreras lokalt i ögat, orsaka systemiska biverkningar.

Betareceptorblockare absorberas tillräckligt mycket för att kunna ge pulmonella och kardiella biverkningar. Dropparna kan utlösa eller försämra astma, arytmier och åstadkomma lägre maxpuls, depression, nedstämdhet och sömnrubbningar.

Även andra glaukomläkemedel kan ge systemiska biverkningar.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Ögon

Senast ändrad: