Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Lokala och systemiska biverkningar vid behandling med ögondroppar

Biverkningar vid behandling av glaukom

Ögondroppar mot glaukom kan ge röda ögon, skav och irritation i ögonen samt ögonlockseksem. Symtomen kan lindras med tårsubstitut och mild kortisonsalva (Ficortril ögonsalva 0,5 %) på ögonlockshudenRemiss till ögonsjukvården vid fortsatta besvär för ställningstagande till eventuellt byte av ögondroppar.

Prostaglandinanaloger kan ge förändringar i ögon- och ögonlocksfärg samt längre och kraftigare ögonfransar som bieffekt.

Betareceptorblockare och sympatomimetika kan, trots att de administreras lokalt i ögat, orsaka systemiska biverkningar.

Betareceptorblockare absorberas tillräckligt mycket för att kunna ge pulmonella och kardiella biverkningar. Dropparna kan utlösa eller försämra astma, arytmier och åstadkomma lägre maxpuls, depression, nedstämdhet och sömnrubbningar.

Biverkningar vid behandling med kortison

Ögondroppar eller ögonsalva med kortison kan orsaka förhöjt tryck och kräver uppföljning. Långtidsbehandling ökar risken för katarakt. Därför bör dessa läkemedel sättas in av eller i samråd med ögonläkare (undantag behandling på ögonlock med Ficortril ögonsalva 0,5 %).

Även peroral kortisonbehandling påskyndar kataraktutveckling, men har inte samma påverkan på ögontrycket.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Ögon

Senast ändrad: