Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Biverkningar vid behandling av glaukom med ögondroppar

Ögondroppar mot glaukom kan ge röda ögon och eksem.

Prostaglandinanaloger kan ge förändringar i ögon- och ögonlocksfärg samt längre och kraftigare ögonfransar som bieffekt.

Betareceptorblockare och sympatomimetika kan, trots att de administreras lokalt i ögat, orsaka systemiska biverkningar.

Betareceptorblockare absorberas tillräckligt mycket för att kunna ge pulmonella och kardiella biverkningar. Dropparna kan utlösa eller försämra astma, arytmier och åstadkomma lägre maxpuls, depression, nedstämdhet och sömnrubbningar.

Även andra glaukomläkemedel kan ge systemiska biverkningar.

Senast ändrad: