Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Testosteronbrist (manlig hypogonadism)

Testosteronbrist hos män kan bero på hypofyssjukdom, testikelskada, Klinefelters syndrom, annan svår sjukdom, missbruk av anabola steroider, alkoholmissbruk, opiater, kortisonbehandling, metabola syndromet eller vara av ospecifik natur.

Följande symtom har stark koppling till manlig hypogonadism och s-testosteron bör då kontrolleras. S-testosteron tas fastande kl. 07-10 på morgonen.

 • Utebliven pubertetsutveckling
 • Minskad libido, erektil dysfunktion, minskade spontana erektioner
 • Gynekomasti
 • Minskad skäggväxt, minskat behov av rakning
 • Små eller krympande testiklar
 • Infertilitet
 • Osteoporos
 • Minskad muskelmassa eller muskelstyrka
 • Blodvallningar, svettningar

Mer ospecifika symtom på hypogonadism är minskad energi, irritabilitet, nedstämdhet, sämre koncentrationsförmåga och minne, sömnstörning, ökat subkutant och intraabdominellt fett, mild anemi (inom normalområdet för kvinnor).

Utredning

 • S-testosteron, fastande, kl. 07-10
 • SHBG, LH, Hb, s-prolaktin, PSA
 • Palpation av testiklar och prostata

S-testosteron, tolkning

Om s-testosteron är lågt ska det verifieras med ytterligare ett prov. Asymtomatiskt lågt testosteronvärde ska aldrig behandlas. Om LH är lågt, misstänk hypofyssjukdom och utred vidare. Om LH är högt, misstänk Mb Klinefelter eller testikelskada. Diskutera gärna vidare med endokrinolog.

S-testosteron

 • >12 nmol/L Normalt
 • 8-12 nmol/L Gråzon
 • <8 nmol/L Lågt

Behandling

Behandling ges som gel testosteron (Testogel), Tostrex, Testim eller intramuskulära injektioner testosteron (Nebido). Förstahandsmedel inom primärvården är oftast gelbehandling en gång dagligen. För applikation, se bipacksedel. Observera att patienten inte får ha direktkontakt med kvinnor eller barn inom 4-6 timmar efter applikationen och tvätta händerna noga efter applikation. För vissa patienter kan intramuskulär injektion (Nebido) bli aktuellt, detta ges då cirka var tolfte vecka. I början av Nebidobehandlingen bör EVF och s-testosteron kontrolleras inför varje injektion, efter stabil inställning en gång per år. EVF bör inte överstiga 0,53. S-testosteron inför injektion (dalvärde) bör hållas kring 12-15. PSA kontrolleras en gång per år.

 • Testogel gel 50 mg, 50-100 mg
 • Tostrex gel 2%, 60-80 mg
 • Testim gel 50 mg, 50-100mg dagligen
 • Nebido inj 1000 mg/4 ml, i.m. ca var 12:e vecka

Senast ändrad: