Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet

Nedanstående rekommendationer utgår ifrån FYSS och är uppdaterade utifrån WHO:s nya riktlinjer om fysisk aktivitet som utkom i november 2020. De är även förenliga med riktlinjer från Svenska Läkaresällskapet och American Heart Association.

 • Enligt riktlinjerna förordas måttlig fysisk aktivitet i minst 150–300 minuter per vecka alternativt fysisk aktivitet med högre intensitet i minst 75–150 minuter per vecka. Vid aktivitet under längre tid än angivna rekommendationer kan man uppnå ytterligare hälsoeffekter.
 • Aktiviteten skall vara av aerob karaktär exempelvis 30 minuters rask promenad fem dagar per vecka eller 20–30 minuters löpning tre dagar per vecka. Att vara fysiskt aktiv under kortare tid är bättre för hälsan än att inte vara fysiskt aktiv alls.
 • Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras två gånger per vecka.
 • Långvarigt stillasittande bör undvikas. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan. Även den lilla rörelsen i vardagen har visat sig ha betydelse för hälsan, exempelvis att stå istället för att sitta eller att ta trappan istället för hissen.
 • Om stillasittandet inte kan begränsas bör det ersättas med större mängd fysisk aktivitet än den angivna rekommendationen.
 • Gravida rekommenderas minst 150 min fysisk aktivitet i veckan. Blanda med fördel både konditionsträning och muskelstärkande aktiviteter. Kvinnor som tidigare varit fysiskt aktiva kan fortsätta med aktiviteten både under graviditet och postpartum. Om kvinnan inte varit fysiskt aktiv innan, stegras aktiviteten succesivt till önskad nivå.
 • Hjälpmedel kan vara aktivitetsdagbok, stegräknare eller appar för påminnelse och motivation.

Vid rådgivning måste hänsyn tas till patientfaktorer som ålder, kön, andra sjukdomar, aktuella motionsvanor, och så vidare. Se FYSS.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett hjälpmedel till dig som ger råd om fysisk aktivitet. Receptet förskrivs i enlighet med FYSS, med en individuell anpassning i frågan om dosering och typ av aktivitet.

FaR-recept kan förskrivas på tre nivåer. På nivå 1 finns subventionerade aktiviteter som passar den som behöver extra stöd och motivation att komma igång, dessa recept skickas till ansvarig för aktiviteten (står i katalog). Aktivitetskataloger för respektive kommun finns att ladda ned eller beställa via Vårdgivarwebben (under Levnadsvanor). På övriga nivåer lämnas receptet till patienten, som själv ansvarar för aktiviteten. Förskrivaren ansvarar för uppföljning. FaR förskrivs i VAS, formulär LM – utfärda FaR.

Dokumentation i VAS under sökord Fysisk aktivitetsnivå. Åtgärd dokumenteras under Fysisk aktivitetsrådgivning.

Fysisk aktivitet

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

 • Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet eller aktivitetsmätare till vuxna med särskild risk (prioritet 2), samt till vuxna som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3).
 • Webbaserad intervention till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3).
 • Kvalificerat rådgivande samtal till gravida som är otillräckligt fysiskt aktiva och som har ohälsosamma matvanor (prioritet 2).

 

Fysisk aktivitet för Barn och gravida

 • Fysisk aktivitet främjar det allmänna måendet och kan förebygga många komplikationer under graviditet och post partum. Fysisk aktivitet på måttlig nivå påverkar inte fostret eller amningen negativt.
 • Uppmuntra föräldrar till att lägga sitt spädbarn på mage, gärna 30 minuter per dag, i vaket tillstånd. Magläget har visat främja motorik och styrka.
 • Vardagsaktiviteter är viktigt för hälsan. Gå eller cykla till aktiviteter och skola om möjligt. Små barn kan uppmuntras att gå istället för att åka vagn/ståbräda.
 • Uppmuntra utomhusvistelse, då det ger mer rörelse och har visat sig ge färre infektioner. Större rörelseyta påverkar aktivitetsgraden positivt.
 • Barn i åldern 5–17 år rekommenderas minst 60 minuter fysisk aktivitet på måttlig intensitet varje dag. Utöver detta rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet på hög intensitet tre dagar i veckan. Sådana aktiviteter kan vara en del i lek, löpning och hopp. För äldre barn spelar planerade aktiviteter större roll.
 • Stillasittande bör begränsas i synnerhet tid framför skärm. Man bör undvika skärmtid för barn under 2 år.
 • Vuxna fungerar som viktiga förebilder.

 

Äldre

De generella rekommendationerna om fysisk aktivitet gäller även för personer över 65 år. I den återkommande fysiska aktiviteten bör även balansträning ingå.

Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka och stillasittande bör undvikas.

Mer information/länkar

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention/Ohälsosamma levnadsvanor.

Senast ändrad: