Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet

Nedanstående rekommendationer utgår ifrån FYSS och är förenliga med riktlinjer från både WHO/FAO, American Heart Association och Svenska Läkarsällskapet.

 • Enligt de nationella riktlinjerna förordas måttlig fysisk aktivitet i minst 150 minuter per vecka alternativt fysisk aktivitet med högre intensitet i minst 75 minuter per vecka (högre intensitet räknas som dubbel tid).
 • Aktiviteten skall vara av aerob karaktär exempelvis 30 minuters rask promenad 5 dagar per vecka eller 20–30 minuters löpning 3 dagar per vecka. Passen bör vara minst 10 minuter per tillfälle.
 • Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras 2 gånger per vecka.
 • Gravida rekommenderas som ovanstående, så länge graviditeten fortskrider normalt. Om kvinnan inte varit fysiskt aktiv innan, stegras aktiviteten successivt till önskad nivå.
 • Långvarigt stillasittande bör undvikas. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan. Även den lilla rörelsen i vardagen har visat sig ha betydelse för hälsan, t.ex. stå istället för att sitta eller ta trappan istället för hissen. Daglig aktivitet är viktigast.
 • Hjälpmedel kan vara aktivitetsdagbok, stegräknare eller appar för påminnelse och motivation.

Vid rådgivning måste hänsyn tas till patientfaktorer som ålder, kön, andra sjukdomar, aktuella motionsvanor etc. Se FYSS.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett hjälpmedel till dig som ger råd om fysisk aktivitet. Receptet förskrivs i enlighet med FYSS, med en individuell anpassning i frågan om dosering och typ av aktivitet.

FaR-recept kan förskrivas på tre nivåer. På nivå 1 finns subventionerade aktiviteter som passar den som behöver extra stöd och motivation att komma igång, dessa recept skickas till ansvarig för aktiviteten (står i katalog). Aktivitetskataloger för respektive kommun finns att ladda ned eller beställa via webben (under Levnadsvanor). På övriga nivåer lämnas receptet till patienten, som själv ansvarar för aktiviteten. Förskrivaren ansvarar för uppföljning. FaR förskrivs i VAS, formulär LM – utfärda FaR

Dokumentation i VAS under sökord Fysisk aktivitetsnivå. Åtgärd dokumenteras under Fysisk aktivitetsrådgivning.

Fysisk aktivitet

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

 • Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet eller aktivitetsmätare till vuxna med särskild risk (prioritet 2), samt till vuxna som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3).
 • Webbaserad intervention till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3).
 • Kvalificerat rådgivande samtal till gravida som är otillräckligt fysiskt aktiva och som har ohälsosamma matvanor (prioritet 2).

 

Fysisk aktivitet för Barn och gravida

 • Fysisk aktivitet kan förebygga många komplikationer under graviditet och post partum. Fysisk aktivitet på måttlig nivå påverkar inte amningen eller barnets tillväxt.
 • Uppmuntra föräldrar till att lägga sitt spädbarn på mage, gärna 30 minuter per dag, i vaket tillstånd. Magläget har visat främja motorik och styrka.
 • Vardagsaktiviteter är viktigt för hälsan. Gå och cykla till aktiviteter och skola om möjligt. Små barn kan uppmuntras att gå istället för att åka vagn/ståbräda.
 • Uppmuntra utomhusvistelse, då det ger mer rörelse och har visat sig ge färre infektioner. Större rörelseyta påverkar aktivitetsgraden positivt.
 • Barn i åldern 6–17 år rekommenderas minst 60 minuter fysisk aktivitet sammantaget under dagen. Sådana aktiviteter kan vara en del i lek, löpning och hopp. För äldre barn spelar planerade aktiviteter större roll.
 • Begränsa skärmtid. Man bör undvika skärmtid för barn under 2 år.
 • Vuxna fungerar som viktiga förebilder.

 

Äldre

Utöver de generella rekommendationerna om fysisk aktivitet bör äldre över 65 år även träna balans. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka.

Mer information/länkar

Senast ändrad: