Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vitiligo

Bedömning och diagnos i primärvården

TSH – för att utesluta sköldkörtelsjukdom.

Överväg utredning av annan autoimmun sjukdom som psoriasis, diabetes mellitus, autoimmun hepatit, Mb Addison.

Riskfaktorer: Bakomliggande autoimmun sjukdom, ärftlighet hos cirka 10 %.

Differentialdiagnoser: Pityriasis versicolor, Pityriasis alba (lågaktivt eksem som ger hypopigmenteringar), halo nevus (oftast en rund halo runt ett ljust nevus, eller anamnes på nevus på detta ställe), nevus achromicus.

Behandling

Oftast svårbehandlat.

  • Solskydd.
  • Vid vitiligo i ansiktet kan takrolimus 0,1 % (Protopic) alternativt pimekrolimus 1% (Elidel) testas 1 x 2 i 3– 6 månader, även om indikationen för vitiligo saknas.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: