Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vitiligo

Vitiligo är en autoimmun sjukdom som kan debutera i alla åldrar, men ofta i tonåren och hos unga vuxna. I Sverige drabbas 1–2 % av befolkningen.

Sjukdomen medför fläckvis förlust av pigmentceller i ytterhud och ibland i hårfolliklar. Detta leder till välavgränsade, vita, makulära områden i huden vars utbredning kan vara generaliserad eller segmentell, ibland med vita hårstrån i de drabbade områdena.

Handläggning

Lokaliserad vitiligo handläggs av allmänläkare.

Vid oklar diagnos, remiss till hudläkare, se delkapitel Råd vid utredning och remiss.

Utredning

  • TSH – för att utesluta sköldkörtelsjukdom, relativt hög samsjuklighet.
  • Överväg utredning av annan autoimmun sjukdom som psoriasis, diabetes mellitus, autoimmun hepatit, Mb Addison.

Riskfaktorer: Bakomliggande autoimmun sjukdom, ärftlighet hos cirka 10 %.

Differentialdiagnoser: Pityriasis versicolor, Pityriasis alba (lågaktivt eksem som ger hypopigmenteringar), halo nevus (oftast en rund halo runt ett ljust nevus, eller anamnes på nevus på detta ställe), nevus achromicus.

Behandling

Oftast svårbehandlat. Ett fåtal patienter kan ha hjälp av läkemedelsbehandling men behandlingstiden är lång och resultatet osäkert.

  • Solskydd.
  • Vid vitiligo i ansiktet kan takrolimus 0,1 % (Protopic) testas 1 x 2 i 3–6 månader, även om indikationen för vitiligo saknas.

Vitiligo kan uppfattas stigmatiserande (framförallt i ansiktet). Patienten kan behöva hjälp att acceptera och hantera den psykiska påverkan.

Uppföljning

  • Vid lokalbehandling efter tre och sex månader – fotodokumentation rekommenderas.

Information och råd

Eftersom få patienter hjälps av läkemedelsbehandling är det viktigt att ge information och allmänna råd.

  • Informera om att utbredningen först är progressiv men ofta stabiliseras med tiden. Spontan remission är ovanligt.
  • Informera om att kosmetisk täckande hudfärgad kräm kan provas vid begränsad vitiligo.
  • Informera om att patienterna bränner sig lätt vid solexponering och ge råd om solskydd
  • Informera om att det finns en ökad risk för hudcancer.

Bra patientinformation om vitiligo finns på 1177.se.

Det kan vara bra för patienten att prata med andra som har vitiligo. Svenska Vitiligoförbundet är en patientförening ifrån vilken patienten kan erhålla stöd.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: