Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Binjurebarkssvikt

Indelning

Primär: Addisons sjukdom (autoimmun sjukdom).

Sekundär: Hypofyssvikt. Iatrogen (efter långvarig kortisonbehandling). Hypofyspåverkan efter långvarig opiatanvändning.

Diagnos

Vid onormal trötthet, lågt blodtryck, avmagring, hyperpigmentering, buksymtom, saltsug, oförklarliga elektrolytrubbningar (hyponatremi, hyperkalemi): kontrollera ett s-kortisol på morgonen kl 08. Värde under referensnivå föranleder akut telefonkontakt med endokrinolog för vidare utredning och behandling.

Behandling

Behandling sköts av endokrinolog.

Underhållsbehandling: Hydrokortison mellan 15 - 25 mg dagligen, uppdelat på 2 - 3 doser. Florinef (fludrokortison, en mineralkortikoid) 0,1 mg 0,5 - 1 tablett dagligen.

Addisonkris (akut kortisolbrist)

Akut kortisolbrist är ett livshotande tillstånd. Patienten bör vara försedd med halsband och plastkort med information om diagnos och behandling vid akut kortisolsvikt. Vid feber > 38 grader eller akut annan sjukdom, ska den ordinarie hydrokortisondosen dubbleras. Vid kräkningar, diarréer, allvarligare infektioner eller olycksfall krävs ofta sjukhusvård för intravenös kortisonbehandling (Solu-Cortef) och vätska.

Enstaka patienter har försetts med Solu-Cortef för egen intramuskulär administrering vid akuta sjukdomstillstånd. Se länk på Medicininstruktioner.se för mer information.

Senast ändrad: