Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Binjurebarkssvikt

Indelning

  • Primär binjurebarkssvikt: Addisons sjukdom (autoimmun sjukdom).
  • Sekundär binjurebarkssvikt: Hypofyssvikt. Iatrogen (efter långvarig kortisonbehandling). Hypofyspåverkan efter långvarig opioidanvändning.

Diagnos

Vid onormal trötthet, lågt blodtryck, avmagring, hyperpigmentering, buksymtom, saltsug, oförklarliga elektrolytrubbningar (hyponatremi, hyperkalemi). TSH kan vara högt och glukos lågt:

Kontrollera ett S-kortisol på morgonen kl 08. Värde under referensnivå föranleder akut telefonkontakt med endokrinolog för vidare utredning och behandling.

Behandling

Behandling sköts av endokrinolog.

Underhållsbehandling: Hydrokortison mellan 15–25 mg dagligen, uppdelat på 2–3 doser. Florinef (fludrokortison, en mineralkortikoid) 0,1 mg 0,5–1 tablett dagligen.

Addisonkris (akut kortisolbrist)

Akut kortisolbrist är ett livshotande tillstånd. Patienten bör vara försedd med halsband och plastkort med information om diagnos och behandling vid akut kortisolsvikt. Vid feber > 38° C eller akut annan sjukdom, ska den ordinarie hydrokortisondosen dubbleras. Vid kräkningar, diarréer, allvarligare infektioner eller olycksfall krävs ofta sjukhusvård för intravenös kortisonbehandling (Solu-Cortef) och vätska.

Enstaka patienter har försetts med Solu-Cortef för egen intramuskulär administrering vid akuta sjukdomstillstånd. Se instruktionsvideo för Solu-Cortef på Medicininstruktioner.se för mer information.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Diabetes och Endokrinologi.

Senast ändrad: