Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

En väg in (EVIK)

För bedömning av barn och ungas psykiska hälsa finns En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland sedan 2021.

Kontaktvägar En väg in (EVIK):

  • Vid remittering från vårdcentral, barnmottagning och elevhälsa skickas remissen till PSHBUPEVIK.
  • Barnet själv, vårdnadshavare eller annan närstående kan få rådgivning och en första bedömning via telefon: 010–476 19 99.

EVIK bemannas av specialistutbildade sjuksköterskor. När en patient bedöms ha behov av insatser från vården bokas patienten in av EVIK på ett första besök, antingen på någon av de nya mottagningarna Barn och ungas psykiska hälsa Halland eller på någon av regionens BUP-mottagningar.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Psykiatri

Senast ändrad: