Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Erektil Dysfunktion (ED)

Anamnes

Typ av besvär, sedan hur länge, konstanta eller varierande, förekomst av morgonerektion, förekomst av lustkänsla, familjeförhållanden, andra sjukdomar, tidigare operationer, aktuella mediciner, rökning, alkoholvanor, övriga droger eller dopning? Förväntningar på eventuell behandling?

Kroppsundersökning

Allmäntillstånd, manligt habitus, rutinreflexer, grovmotorik, pulsationer i ljumskar, yttre genitalia, genital sensibilitet samt prostatapalpation. Kontroll av blodtryck och EKG med avseende på kardiovaskulär risk.

Insjuknande i kardiovaskulär sjukdom kan föregås av ED flera år innan kardiella symtom uppträder. Kontrollera kardiovaskulära riskfaktorer!

Laboratorieprover

Blodsocker, triglycerider och kolesterol.

Vid misstanke om endokrin rubbning, se avsnitt utredning i kapitel Endokrinologi, Testosteronbrist (manlig hypogonadism). Testosteronvärden över 12 nmol/l är sällan orsak till ED och hormonell substitution är därför sällan motiverad. Prostatamalignitet bör uteslutas före eventuell substitutionsbehandling.

Läkemedel

Behandlingen av erektil dysfunktion inleds idag vanligen med perorala preparat. Vid otillräcklig effekt av perorala preparat kan lokal behandling testas. Peroral behandling bör ej kombineras med lokal behandling.

Peroral behandling

Behandling med selektiva inhibitorer av fosfodiesteras-5 relaxerar, vid sexuell stimulering, den glatta muskulaturen i corpora cavernosa och underlättar därmed blodfyllnaden. Det finns idag fyra preparat i denna grupp: sildenafil, tadalafil, avanafil och vardenafil. Sildenafil och vardenafil har likartad effekt och duration medan tadalafil är mer långverkande. Avanafil är relativt ny och har snabbare tillslag. Vanligaste biverkan är huvudvärk, vilket ofta undviks med daglig dosering i låg dos. Absolut kontraindikation föreligger hos patienter med kardiovaskulär sjukdom som regelbundet använder nitropreparat. Börja med högsta dosen och sänk om effekten är tillräcklig. Erbjud gärna patienten att prova flera olika preparat.

Perorala preparat vid behandling av erektil dysfunktion är inte rabattberättigade. Det innebär att priset inte är reglerat utan kan skilja från apotekskedja till apotekskedja. Gå in på respektive kedjas hemsida där det finns prisuppgifter. Generiskt sildenafil är i regel billigast, även tadalafil och vardenafil finns nu som generika.

Lokal behandling

Lokal administrering av alprostadil finns för applikation intrauretralt (Bondil stift) eller topikalt (Vitaros kräm). Jämfört med intracavernös injektion har båda prepareten generellt en lägre effekt, men är tillräckligt effektiva för vissa patienter och kan vara av värde för patienter med dålig effekt av perorala preparat. Lokal behandling bör dock ej kombineras med peroral behandling.

Intracavernös behandling med alprostadil (Caverject) eller aviptadil/fentolamin (Invicorp) är indicerad när övriga beredningar inte är tillräckligt effektiva. Intracavernöst farmakatest kan utföras i närsjukvården alternativt vid urologmottagning. Patienten kan remitteras till urologmottagning för hjälp att initiera behandlingen. Muntlig och skriftlig information om förvaring, blandning och injektionsteknik ges. Börja med lägsta dos och titrera upp försiktigt.

Patienten ska informeras om att ta kontakt med sjukvården vid erektion i mer än tre timmar (priapism).

Övrigt

Rökstopp!

Vid sviktande effekt av ovanstående behandlingsalternativ bör remiss till urolog övervägas. Patientens förväntningar och motivation för mer omfattande utredning och kirurgiska åtgärder ska dock beaktas då behandlingsmöjligheterna i övrigt är begränsade.

Vid misstanke om psykogen/social etiologi bör hänvisning till sexologisk expertis övervägas.

Patienten bör få information om hjälpmedel såsom penisring och vakuumpump. Dessa kan köpas t.ex. via RFSU.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: