Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Muntorrhet

Muntorrhet innebär en subjektiv upplevelse av torrhet, xerostomi. Ofta vid xerostomi ses en minskad salivproduktion, hyposalivation. Mellan xerostomi och hyposalivation föreligger ett klart samband. Som predisponerande faktorer för både xerostomi och hyposalivation betraktas vissa sjukdomar, i synnerhet autoimmuna inflammatoriska bindvävssjukdomar som Sjögrens syndrom och reumatoid artrit, men även läkemedelsbehandling eller tidigare strålbehandling mot huvud- halsregionen. Vid läkemedelsbehandling är antalet intagna läkemedel av stor betydelse.

Äldre

Muntorrhet är en läkemedelsbiverkan som är särskilt vanligt förekommande hos äldre. Se avsnitt Muntorrhet i kapitel Äldre och läkemedel, Läkemedelsbiverkningar och interaktioner hos äldre.

Kliniska tecken

  • Glanslösa rodnade slemhinnor.
  • Lobulerad tunga (framförallt vid Sjögrens syndrom).
  • Skummig saliv (framförallt vid hyposalivation).
  • Atypisk kariesbild.

Behandling av muntorrhet

Kausalbehandling av sjukdomstillstånd som ger xerostomi saknas, men generellt gäller att pågående läkemedelsbehandling bör beaktas och eventuellt omvärderas. Hyposalivation innebär att risken för karies ökar. Behandling av muntorrhet eller hyposalivation kan ges med fluoridinnehållande saliversättningsmedel eller salivstimulerande medel.

För att öka befintlig salivsekretion kan behandling med ex. tugg-/sugtabletter kombineras med val av tuggstimulerande livsmedel (t.ex. råkost) kan provas. Om möjligt, utsätt de läkemedel som ger muntorrhet. Prova olika salivstimulerande/-ersättande läkemedel individuellt med mål att minska symtom samt förebygga karies.

Tänk på att sugtabletter kan vara en olämplig beredningsform för t.ex. personer med nedsatt oral motorik och demens. I dessa fall kan med fördel gel eller spray användas.

Glöm inte vikten av att även smörja in läpparna med cerat eller liknande. Långtidsbehandling med vaselin bör dock undvikas.

Läkemedel

Saliversättningsmedel med natriumfluorid (Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL munhålelösning 0,02 %). Receptbelagd. Saliversättning vid muntorrhet hos vuxna och barn över 12 år för vätning av munslemhinnan och som profylax mot karies. 1–2 sprayningar vid behov flera gånger dagligen. 1 sprayning motsvarar 0,12 mg NaF (0,05 mg F). Max fluoriddos per dygn är 3,3 mg NaF (1,5 mg F) vilket motsvarar 30 sprayningar.

Natriumfluorid, äppelsyra (Xerodent, sugtablett för behandling av muntorrhet och förebyggande mot karies 28,6 mg/0,25 mg).

Övriga fluoridinnehållande preparat (sprayer, gel, tuggummi och sugtabletter) kan provas som alternativ.

Vid behov av saliversättningsmedel utan fluorid kan Oral Cleaner APL munsköljvätska användas. Receptfri, ej inom läkemedelsförmånen.

Se även delkapitel Karies samt Nationellt kliniskt kunskapsstöd Muntorrhet.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Munhåla/Tand.

Senast ändrad: