Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Diarré

Diagnos

Diarré kännetecknas av tre eller flera lösa eller vattentunna avföringar per dag.

Symtombild och allmäntillstånd avgör eventuell utredning och behandlingsråd.

 • Avföringens utseende, eventuell steatorré, frekvens och konsistens, samt eventuell förekomst av blod.
 • Illamående, kräkningar.
 • Feber.
 • Läkemedel – speciellt antibiotika.
 • Utlandsresor.
 • Infektioner i omgivningen.
 • Urinmängder.
 • Buksmärtor.
 • Återkommande diarréer.
 • Kostanamnes.

Akut diarré

Behandling - icke-farmakologisk/vätsketerapi

Barn och gamla tål vätskeförluster sämre än vuxna.

Vätsketerapi ersätter förlusterna, men minskar inte diarréernas antal och förkortar inte sjukdomsförloppet. Rekommendera gärna färdig vätskeersättning (ex. Resorb brustablett eller dospulver). Vuxna kan även blanda sin egen vätskeersättning (se nedan).

En för hög sockerhalt kan stimulera vätskesekretionen i tarmen vilket leder till försämrad salt- och vätskeabsorption. En sockerhalt på cirka 2 % ger bättre natriumabsorption och vätskeupptag än en sockerfri lösning.

Vissa drycker påverkar tarmen. Alkohol och koffeininnehållande drycker som kaffe och cola ökar tarmrörelserna och sekretionen, vilket kan förvärra diarréerna.

 • Vuxnas grundbehov av vätska är cirka 2-2,5 l per dygn.

Egentillverkad vätskeersättning till vuxna

Blanda 1 liter vatten eller svagt te med 6 tsk vanligt strösocker och 1/2 tsk bordssalt. 

Vid större vätskeförluster ska övrig läkemedelsbehandling ses över, särskilt metformin, ARB/ACE-hämmare, diuretika, NSAID och warfarin.

 

Barn och ungdomar

 • Utöver grundbehovet av vätska är det viktigt att ersätta vätskeförlust vid kräkningar och diarré. Risken för intorkning är mindre om barnet redan från början får vätskeersättning, gärna färdig variant. Viktigt att vara uppmärksam på att barnet kissar.
 • Ge små mängder men ofta, cirka en tesked (5 ml) var 3-5:e minut motsvarande 0,5-1 dl per timme de första timmarna. Om barnet tolererar dessa mängder utan att kräkas kan mängden försiktigt ökas.
 • Barn som ammas ska ammas oftare än vanligt, men kortare stunder och mindre mängd. Om barnet får modermjölksersättning ges detta initialt i små portioner skedvis.

OBS! Barn under 1 år kan utveckla hyperton dehydrering. Barnet kan ofta ha bra perifer cirkulation och hudturgor på grund av små förändringar extracellulärt, men kan ändå ha hög risk för chock. Frikostigt remiss till barnakuten för bedömning.

Preparat:

 • Semper vätskeersättning från 2 månader.
 • Semper vätskeersättning med rismjöl från 2 månader.
 • Resorb (brustablett) från 3 år.

Behandling - farmakologisk

Farmakologisk (symptomatisk) behandling ska ses som ett andrahandsalternativ.

Rekommenderat läkemedel för egenvård är loperamid, som verkar genom att minska peristaltiken och den gastrointestinala sekretionen. Maxdos 16 mg dagligen. Ges ej till barn under 12 år, gravida eller vid kolitsymtom med feber eller blod i avföringen.

Råd vid utlandsresa

Turistdiarré – läs mer i kapitel Infektionssjukdomar, Tarminfektioner.

Kronisk diarré

Diarré som har varat mer än fyra veckor. Bör alltid föranleda utredning.

Utredning

Uteslut läkemedelspåverkan och ta alkoholanamnes och kostanamnes inklusive dryck. I utredningen ska det ingå kontroll av avföringsprover avseende infektiösa agens, f-calprotectin, transglutaminasantikroppar (TgA) och TSH. Komplettera vid behov med f-elastas för detektion av exokrin pankreasinsufficiens samt PEth. Vidare utredning med ledning av provsvar. Vid negativa resultat är remiss för koloskopi indicerat.

Tänk på att även förstoppning kan ge diarré vid t.ex. fekalom hos barn och äldre.

Gallsaltsmalabsorption

Gallsalterna, som utsöndras från levern, återupptas i hög utsträckning i nedre delen av tunntarmen. Om detta återupptag av någon anledning minskar når en större mängd gallsalter tjocktarmen och stimulerar där till sekretion med diarré som följd. Inflammation eller resektion av distala ileum medför ofta minskat upptag och det kan även ses i förloppet efter cholecystektomi.

Minskad mängd fett i kosten medför ofta symtomlindring. Vid indikation för fettreducerad kost, det vill säga minskning under rekommenderat dagsintag, remittera till dietist. Vid behov av medicinering fungerar kolestyramin ofta mycket bra. Dosbehovet är väldigt varierande, från ½–6 påsar per dag (få tolererar den högre dosen).

OBS! Intaget av kolestyramin bör vara åtskilt i tid från andra läkemedel, då interaktioner är vanligt förekommande.

Kronisk pankreatit/exokrin pankreasinsufficiens

Ett svårdiagnostiserat och sannolikt undervärderat tillstånd som skall komma i åtanke vid djup smärta i epigastriet, särskilt vid avmagring och diarré och i synnerhet hos patienter som har eller har haft alkoholproblem eller diabetes. Observera att pankreascancer har likartade symtom! Överväg utredning enligt SVF. Fet avföring talar för insufficiens. Insufficiens indikeras av lågt f-elastas. Kontrollera PEth för att värdera aktuell alkoholkonsumtion. S-amylas har ett begränsat diagnostiskt värde. Vid oklar pankreasinsufficiens, kontakta gastroenterolog.

Basbehandling utöver smärtlindrande läkemedel är substitution med pankreasenzymer vid insufficiens; Creon 50 000 enheter per måltid och 25 000 enheter vid fika/mellanmål. Det är vanligt med svåra nutritionsproblem, ta tidigt kontakt med dietist för gemensam nutritionsplan.  

Funktionell diarré

Om utredning ej ger hållpunkter för specifik åkomma som orsak till diarrén, benämns diarrén funktionell och behandlas symtomatiskt.

Behandling

Loperamid (beroendeframkallande potential vid höga doser)*, sterkuliagummi (Inolaxol) och kolestyramin, ibland i kombination, medför oftast god symtomkontroll.

*= Vid intag i terapeutiska dygnsdoser som inte bör överstiga 16 mg (8 kapslar/tabletter) saknar loperamid effekter på centrala nervsystemet.

 

Kapitlet utarbetad av Terapigrupp Mage/Tarm.

Senast ändrad: