Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vem gör vad inom sjukvården?

Sjukvårdshuvudmän

Formulerar uppdrag samt ansvarar för resursprioritering och övergripande organisation för osteoporosomhändertagande.

Ortoped/frakturkoordinator

Identifierar patienter med osteoporosfraktur. Remitterar patienter till vårdcentral och om möjligt till bentäthetsmätning.

Distriktsläkare

Identifierar patienter med ökad frakturrisk. Utreder och behandlar de flesta patienter med osteoporos. Ansvarar för adekvat profylax till patienter som behandlas med kortison. Följer upp osteoporosbehandling. Överväger utsättning när behandlingseffekt anses uppnådd, förslagsvis med hjälp av uppföljande bentäthetsmätning. Understödjer rökstopp och uppmuntrar patienten till motion.

Endokrinolog/certifierad DXA-tolkare

Tolkar bentäthetsmätning, värderar riskfaktorer för fraktur och ger behandlingsrekommendationer. Utreder och behandlar sekundär osteoporos. Ger second opinion vid terapisvikt och tar ställning till anabol terapi vid grav osteoporos.

Övriga specialister

Alla som kommer i kontakt med patienter som har osteoporos, eller som tillhör riskgrupp för att utveckla osteoporos, ansvarar för att utredning och behandling kommer till stånd.

Den som ansvarar för patient med kortisonbehandling ansvarar också för adekvat skelettprofylax.

Apotek

Ger råd till patient om prevention, egenvård och receptförskrivna läkemedel mot osteoporos.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Osteoporos

Senast ändrad: