Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vulvovaginiter

Allmänt

Symtom

Flytning, klåda, sveda, smärta vid samlag.

Allmänna råd – symtomatisk behandling

Undvik överdriven hygien. Tvätta aldrig med någon form av tvål. Rekommendera rengöring med neutral olja innan dusch eller bad. Ett skyddande lager med vitt vaselin kan också rekommenderas.

Uteslut salpingit

Om gynekologisk undersökning visar lågt sittande buksmärtor samt minst två av symtomen feber, förhöjd CRP, abnorm ömhet vid palpation av bäckenet, mellanblödningar, flytning, kräkning, palpabla adnexresistenser, uretrit- eller proktitsymtom är det risk för salpingit.

Candidavaginit

Symtom

Klåda, vit grynig flytning, slemhinnesprickor.

Diagnostik

Direktmikroskopi med kaliumhydroxid visar hyfer. Vid negativ direktmikroskopi och vid svårbehandlade fall som inte blir bra efter tre dagar – tag svampodling.

Behandlingsindikation

Subjektiva besvär. Symtomfri patient behandlas inte.

Läkemedel

Lokalbehandling med ekonazol (Pevaryl Depot) vagitorium, ekonazol (Pevaryl) kräm, gärna kombinerat med mikonazol/hydrokortison (Cortimyk) kräm x 2 i 2 veckor om vulvit. Klotrimazol (Canesten) vagitorier och kräm.

Recidiv

Vid enstaka recidiv ge peroral kapsel med flukonazol 150 mg x 1. Kan upprepas efter 4–7 dagar. Undvik upprepade lokala behandlingar, då behandlingen i sig kan vara retande och förvärra besvären. Beakta möjligheten att det kan vara blandkolpit, det vill säga både bakteriell vaginos och candidavaginit. Ställ specifik diagnos eller behandla båda samtidigt, förslagsvis dekvaliniumklorid (vaginaltablett Donaxyl) och engångsdos flukonazol (peroralt).

Vid täta recidiv (mer än fyra skov per år) ta svampodling. Svampodling tas tidigast 2 veckor efter avslutad behandling.

Remissfall

  • Cykliskt återkommande besvär eller minst fyra skov per år.
  • Behandlingssvikt.

Gravida

Behandla med lokalbehandling klotrimazol (Canesten), inte med peroral flukonazol.

Infektioner tenderar att vara mer svårbehandlade hos gravida. Behandla i första hand med Canesten vagitorium 500 mg som en engångsdos, alternativt Canesten vagitorier 200 mg tre kvällar i följd. För gravida patienter med täta återfall rekommenderas Canesten vagitorier 200 mg varannan dag i två veckor. Observera att Canesten vagitorier 200 mg enbart finns tillgängliga i kombinationsförpackning med kräm, dock ska enbart vagitorierna användas vid graviditet.

Postmenopausala kvinnor

Candidainfektion är ovanligt hos postmenopausala kvinnor utan östrogensubstitution. Överväg annan diagnos, t.ex. lichen sclerosus, atrofisk vaginit.

Bakteriell vaginos

Symtom

Illaluktande, ofta skummande flytningar, slemhinnor ofta oretade.

Diagnostik

Direktmikroskopi visar clueceller och avsaknad av laktobaciller och den dåliga lukten accentueras med kaliumhydroxid (positivt snifftest). Överväg STI-prover frikostigt då blandinfektioner är vanligt.

Behandlingsindikation

Besvärande symtom.

Observera! Asymtomatisk infektion ska inte behandlas, undantag inför gynekologisk operation.

Läkemedel

Intravaginal behandling och peroral behandling är likvärdiga men oral behandling har fler biverkningar.

I första hand används dekvaliniumklorid (vaginaltablett Donaxyl), som är en antibakteriell och antiseptisk substans. Tas vaginalt 6 kvällar i rad.

I andra hand metronidazol (vaginalgel Zidoval), 1 dosspruta à 5 g till natten i 5 dagar.

I tredje hand klindamycin (vagitorier Dalacin 100 mg) x 1 i 3 dagar (systemiskt upptag).

Recidiv

Vid frekventa recidiv finns olika vaginala surgörande produkter att köpa receptfritt som kan förhindra nya skov, t.ex. EcoVag. Behandla i 10 dagar, samlagsuppehåll under denna tid.

Partnerbehandling minskar inte risken för återfall. Cirka 1/3 får återfall.

Gravida

Behandla med intravaginala preparat, dosering enligt ovan.

I första hand används dekvaliniumklorid (Donaxyl). I andra hand metronidazol (vaginalgel Zidoval) och i tredje hand klindamycin (vagitorier Dalacin). Vid graviditet kan viss försiktighet med klindamycin vara klok, då kontrollerade studier saknas. För patient med riskfaktorer för prematurbörd eller vid behov av behandling nära partus, kontakta Kvinnohälsovården.

Överväg även behandling av asymtomatisk bakteriell vaginos hos gravida på grund av misstanke om ökad risk för missfall/förtidsbörd.

Remissfall

Vid terapisvikt, misstanke om annan diagnos – remiss till gynekolog.

Trichomonaskolpit

Symtom

Illaluktande, gulgrön och ofta blodig flytning. Värk i underlivet.

Diagnostik

Våtutstryk visar rörliga trichomonader och i övrigt fynd som bakteriell vaginos med tillägg av rikligt med leukocyter. Sensitiviteten för att se trichomonas är 60 %. Cytologi har sensitivitet cirka 65 % för att finna trichomonas.

Behandlingsindikation

Behandla även asymtomatiska personer för minskad prevalens. Även asymtomatisk partner bör behandlas för att minska återfall.

Läkemedel

Endosbehandling med metronidazol (tablett Flagyl) 2 g (= 5 tabletter à 400 mg till vardera partnern). Risk för samförekomst av andra infektioner såsom klamydia även hos partner!

Anmälan

Anmälan till smittskyddsläkare behövs inte.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: