Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vulvovaginiter

Allmänt

Symtom

Flytning, klåda, sveda, smärta vid samlag.

Allmänna råd - symtomatisk behandling

Undvik överdriven hygien. Tvättning med tvål och vatten förvärrar de flesta klådtillstånd. Rekommendera tvättning med neutral olja. Stryka på ett skyddande lager med vitt vaselin kan också rekommenderas.

Uteslut salpingit.

Om gynekologisk undersökning visar lågt sittande buksmärtor plus minst två av symtomen feber, förhöjd CRP, abnorm ömhet vid palpation av bäckenet, mellanblödningar, flytning, kräkning, palpabla adnexresistenser, uretrit- eller proktitsymtom är det risk för salpingit.

Candidavaginit

Symtom

Klåda, vit grynig flytning, slemhinnesprickor.

Diagnostik

Direktmikroskopi med kaliumhydroxid visar hyfer. Vid negativ direktmikroskopi och vid svårbehandlade fall som ej blir bra efter 3 dagar - tag svampodling.

Behandlingsindikation

Subjektiva besvär. Symtomfri patient behandlas ej.

Läkemedel

Lokalbehandling med ekonazol (Pevaryl Depot) vagitorium och ekonazol (Pevaryl) kräm gärna kombinerat med mikonazol/hydrokortison (Daktacort) kräm x 2 i 2 veckor om vulvit.

Recidiv

Vid enstaka recidiv ge peroral kapsel fluconazol 150 mg x 1. Beakta möjligheten att det kan vara blandkolpit, d.v.s. både bakteriell vaginos och candidavaginit.

Vid täta recidiv (mer än 4 skov per år) ta svampodling, ge kapsel fluconazol 150 mg 1 kapsel dag 1, 4 och 7.

Remissfall

Cykliskt återkommande besvär eller minst fyra skov per år.

Gravida

Behandla med lokalbehandling, ej fluconazol peroralt.

Infektioner tenderar att vara mer svårbehandlade hos gravida.

Bakteriell vaginos

Symtom

Illaluktande ofta skummande flytningar, slemhinnor ofta oretade.

Diagnostik

Direktmikroskopi visar clueceller och avsaknad av laktobaciller och den dåliga lukten accentueras med kaliumhydroxid (positivt snifftest). Överväg STI- prover frikostigt då blandinfektioner är vanligt.

Behandlingsindikation

Besvärande symtom. Vaginos kan försvinna spontant.

Om asymtomatisk infektion bör man ej behandla rutinmässigt.

Inför gynekologiska operationer rekommenderas behandling.

Läkemedel

Intravaginal behandling och peroral behandling är likvärdiga men oral behandling har fler biverkningar.

I första hand används Dekvaliniumklorid (Donaxyl), som är en antibakteriell och antiseptisk substans. Tas vaginalt 6 kvällar i rad.

Klindamycin (Dalacin) vagitorier 100 mg x 1 i 3 dagar.

Metronidazol (Zidoval) vaginalgel 0,75 %. 1 dosspruta à 5 g till natten i 5 dagar.

Recidiv

Vid frekventa recidiv finns olika vaginala surgörande produkter att köpa receptfritt som kan förhindra nya skov. Rekommenderas tidigt vid symtom.

Partnerbehandling minskar inte risken för återfall. Cirka 1/3 får återfall.

Gravida

Behandla med intravaginala preparat Dekvaliniumklorid (Donaxyl) eller Klindamycin (Dalacin).

Överväg även behandling av asymtomatisk bakteriell vaginos hos gravida på grund av misstanke om ökad risk för missfall/förtidsbörd.

Remissfall

Vid terapisvikt – remiss till gynekolog.

Trichomonaskolpit

Symtom

Illaluktande gulgrön ofta blodig flytning. Värk i underlivet.

Diagnostik

Våtutstryk visar rörliga trichomonader och i övrigt fynd som bakteriell vaginos med tillägg av rikligt med leukocyter. Sensitiviteten för att se trichomonas är 60 %. Cytologi har sensitivitet cirka 65 % för att finna trichomonas.

Behandlingsindikation

Behandla även asymtomatiska personer för minskad prevalens. Även asymtomatisk partner bör behandlas för att minska återfall.

Läkemedel

Endosbehandling med metronidazol (Flagyl) tabl 2 g (= 5 tabl 400 mg till vardera partnern). Risk för samförekomst av andra infektioner såsom klamydia även hos partner!

Anmälan

Anmälan till smittskyddsläkare behövs ej.

Senast ändrad: