Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Dysmenorré

Symtom

Primär dysmenorré debuterar inom ett år efter menarche. Smärtan kommer oftast första blödningsdagen, tillsammans med illamående och kräkningar. Den minskar ofta efter barnafödande. Sekundär dysmenorré kommer senare i livet och kan ha organisk genes.

Diagnostik

Vid typisk dysmenorré före sexualdebut behöver man inte undersöka gynekologiskt innan behandling.

Läkemedel

Välj i första hand receptfria NSAID ibuprofen och/eller paracetamol.

I andra hand receptbelagda NSAID som naproxen tablett 250–500 mg x 2, eller långverkande ketoprofen (Orudis Retard) kapsel 200 mg x 1.

Det finns evidens att kombinerade p-piller minskar smärtan. Lämpligt särskilt om antikonception önskas. Beakta kontraindikationer. Vid användande av kombinerade monofasiska p-piller bör dessa tas kontinuerligt (hoppa över icke-hormoninnehållande tabletter). I samband med genombrottsblödning görs uppehåll i 4 dagar. Preventivmedelseffekt bibehålls.

P-piller som levonorgestrel/etinylestradiol (Prionelle) eller dienogest/etinylestradiol (Dienorette) kan prövas.

Ungdomsmottagningen Halland har tagit fram patientinformation om preventivmedel och de har gett tillstånd till att informationen kan användas även av övriga vårdgivare som är knutna till Region Halland:

Även gestagena metoder som ger blödningsfrihet, t.ex. Mirena spiral eller desogestrel tabletter, har god effekt.

Endometrios

Vid misstanke om endometrios, svår dysmenorré, ofta i kombination med blödningsrubbningar och/eller djupa samlagssmärtor ska patienten erbjudas hormonbehandling som ger blödningsfrihet. Behandlingen kan med fördel initieras inom primärvården med uppföljning. Det går också bra att hänvisa patienten till ungdomsmottagning eller remiss till öppenvårdsgynekolog.

Se även Rutin Endometrios för Ungdomsmottagningen och Kvinnohälsovården Halland (intern länk).

Remissfall

Terapiresistent dysmenorré, sekundär svår dysmenorré, endometriosmisstanke och osäkerhet kring lämplig hormonbehandling.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: