Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Riskfaktorer för fraktur

Starka riskfaktorer

 • Hög ålder.
 • Kvinnligt kön.
 • Tidigare lågenergifraktur hos individer i vuxen ålder, främst kot-, höft-, handleds-, överarm- och bäckenfraktur.
 • Låg bentäthet (under -2,5 SD).
 • Höft- eller kotfraktur hos någon förälder.
 • Peroral glukokortikoidbehandling under minst tre månader.

Svagare riskfaktorer

 • BMI < 20 kg/m2.
 • Ofrivillig viktförlust > 5 kg senaste året.
 • Rökning.
 • Inaktivitet/Immobilisering.
 • Menopaus före 45 års ålder.
 • Ökad fallrisk.

Sjukdomar som ökar risk för fraktur

Reumatoid artrit, kronisk obstruktiv lungsjukdom, poststrokepares, hyperparatyroidism, Mb Cushing, myelom och annan malignitet, insulinbehandlad diabetes, hypertyreos, celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom, njursvikt, alkoholism, med flera.

Läkemedel som ökar risk för fraktur

 • Peroralt kortison oavsett dos ökar risk för osteoporos och fraktur.
 • Andra läkemedel att beakta är bland annat aromatashämmare vid bröstcancerbehandling, cytostatika, ciklosporin, antiepileptika och översubstitution med levotyroxin (Levaxin/Euthyrox).
 • Frakturförekomsten har rapporterats öka vid långvarig användning av protonpumpshämmare och SSRI-preparat.
 • Läkemedel som ökar risken för fall: t.ex. antihypertensiva och bensodiazepiner.

FRAX – verktyg för riskbedömning

Via internet finns en enkel och mycket användbar kalkylator, FRAX (Fracture Risk Assessment Tool), som utifrån patientens riskfaktorer beräknar/uppskattar tioårsrisken för höftfraktur och den totala tioårsrisken för ospecificerad fraktur.

Vissa begränsningar bör dock beaktas när verktyget används: FRAX kan inte beräkna frakturrisk hos redan behandlade patienter och då FRAX inte tar hänsyn till bentäthet i kotpelare kan risken för kotfraktur undervärderas. Viktiga faktorer som antal tidigare frakturer, typ av fraktur, fallrisk eller dos vid behandling med kortison vägs inte heller in. FRAX-verktyget är inte avsett för män under 50 år eller premenopausala kvinnor.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Osteoporos

Senast ändrad: