Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Riskfaktorer för fraktur

Starka riskfaktorer

 • Hög ålder
 • Kvinnligt kön
 • Tidigare lågenergifraktur hos individer i vuxen ålder, främst

  kot-, höft-, handled-, överarm- och bäckenfraktur

 • Låg bentäthet under -2,5 SD
 • Höft- eller kotfraktur hos någon förälder
 • Peroral glukokortikoidbehandling under minst tre månader

Svagare riskfaktorer

 • BMI <20 kg/m²
 • Ofrivillig viktförlust mer än 5 kg sista året
 • Rökning
 • Inaktivitet
 • Menopaus före 45 års ålder
 • Ökad fallbenägenhet

Sjukdomar

Reumatoid artrit, kronisk obstruktiv lungsjukdom, poststrokepares, hyperparatyroidism, Mb Cushing, myelom och annan malignitet, insulinbehandlad diabetes, hypertyreos, celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom, njursvikt, alkoholism med mera.

Läkemedel

 • Peroralt kortison oavsett dos ökar risk för osteoporos och fraktur.
 • Andra läkemedel att beakta är aromatashämmare vid bröstcancerbehandling, cytostatika, ciklosporin, antiepileptika och översubstitution med levotyroxin (Levaxin) med flera.
 • Frakturförekomsten har rapporterats öka vid långvarig användning av protonpumpshämmare och SSRI-preparat.
 • Läkemedel som ökar risken för fall: t.ex. antihypertensiva och bensodiazepiner.

Verktyg för riskbedömning

Via internet finns en enkel och mycket användbar kalkylator, FRAX, som utifrån patientens riskfaktorer beräknar/uppskattar 10-årsrisken dels för höftfraktur, dels totalrisk för ospecificerad fraktur. Vissa begränsningar bör beaktas när verktyget används. FRAX kan inte beräkna frakturrisk hos redan behandlade patienter. FRAX tar inte hänsyn till bentäthet i kotpelare och riskerar därmed att undervärdera risk för kotfraktur. Viktiga faktorer som antal tidigare frakturer, typ av fraktur, fallrisk eller dos vid behandling med kortison vägs inte heller in. FRAX-verktyget är ej avsett för premenopausala kvinnor eller män under 50 år.

DXA-mätning bör genomföras vid beräknad tioårig total frakturrisk över 15 % enligt FRAX (Socialstyrelsens riktlinjer 2012, hög prioritet).

Senast ändrad: