Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Riskfaktorer för fraktur

Starka riskfaktorer

 • Hög ålder.
 • Kvinnligt kön.
 • Tidigare lågenergifraktur hos individer i vuxen ålder, främst kot-, höft-, handleds-, överarm- och bäckenfraktur.
 • Låg bentäthet (under -2,5 SD).
 • Höft- eller kotfraktur hos någon förälder
 • Peroral glukokortikoidbehandling under minst tre månader.

Svagare riskfaktorer

 • BMI < 20 kg/m².
 • Ofrivillig viktförlust > 5 kg senaste året.
 • Rökning.
 • Inaktivitet.
 • Menopaus före 45 års ålder.
 • Ökad benägenhet till fall.

Sjukdomar

Reumatoid artrit, kronisk obstruktiv lungsjukdom, poststrokepares, hyperparatyroidism, Mb Cushing, myelom och annan malignitet, insulinbehandlad diabetes, hypertyreos, celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom, njursvikt, alkoholism, med mera.

Läkemedel

 • Peroralt kortison oavsett dos ökar risk för osteoporos och fraktur.
 • Andra läkemedel att beakta är bland annat aromatashämmare vid bröstcancerbehandling, cytostatika, ciklosporin, antiepileptika och översubstitution med levotyroxin (Levaxin).
 • Frakturförekomsten har rapporterats öka vid långvarig användning av protonpumpshämmare och SSRI-preparat.
 • Läkemedel som ökar risken för fall: t.ex. antihypertensiva och bensodiazepiner.

Verktyg för riskbedömning

Via internet finns en enkel och mycket användbar kalkylator, FRAX, som utifrån patientens riskfaktorer beräknar/uppskattar tioårsrisken för höftfraktur och den totala tioårsrisken för ospecificerad fraktur. Vissa begränsningar bör dock beaktas när verktyget används: FRAX kan inte beräkna frakturrisk hos redan behandlade patienter och då FRAX tar inte hänsyn till bentäthet i kotpelare kan risken för kotfraktur undervärderas. Viktiga faktorer som antal tidigare frakturer, typ av fraktur, fallrisk eller dos vid behandling med kortison vägs inte heller in. FRAX-verktyget är inte avsett för premenopausala kvinnor eller män under 50 år.

DXA-mätning bör genomföras vid beräknad tioårig total frakturrisk över 15 % enligt FRAX (hög prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer från 2012).

Senast ändrad: