Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Hjärt- och kärlsjukdomar
Hypertoni
enalapril Enalapril
enalapril/hydroklortiazid Enalapril comp
amlodipin Amlodipin
hydroklortiazid Esidrex
amilorid/hydroklortiazid Normorix, Normorix mite
bendroflumetiazid Bendroflumetiazid
losartan Losartan
losartan/hydroklortiazid Losartan/hydroklortiazid
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol 1A Farma (tidigare GEA) Retard ej utbytbart.
Lipidbehandling 
atorvastatin Atorvastatin
simvastatin Simvastatin
ezetimib Ezetimib

OBS! Tilläggsbehandling
Stabil angina pectoris 
acetylsalicylsyra Trombyl
atorvastatin Atorvastatin
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol 1A Farma (tidigare GEA) Retard ej utbytbart.
bisoprolol Bisoprolol, filmdragerad tablett

isosorbidmononitrat Isosorbidmononitrat, depottablett
amlodipin Amlodipin
glyceryltrinitrat Suscard,

buckaltablett

Nitrolingual, sublingualspray
Glytrin,

sublingualspray

Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom 
acetylsalicylsyra Trombyl
ticagrelor Brilique
klopidogrel Clopidogrel
atorvastatin Atorvastatin
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol 1A Farma (tidigare GEA) Retard ej utbytbart.
bisoprolol Bisoprolol, filmdragerad tablett
ramipril Ramipril
Hjärtsvikt 
enalapril Enalapril
ramipril Ramipril

kandesartan Candesartan
valsartan Valsartan
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol 1A Farma (tidigare GEA) Retard ej utbytbart.
bisoprolol Bisoprolol
karvedilol Carvedilol
spironolakton Spironolakton
eplerenon Eplerenon
furosemid Furosemid
Lasix Retard
digoxin Digoxin
järnkarboximaltos Ferinject
Förmaksflimmer 
AK-läkemedel för emboliprofylax Se Antikoagulantia nedan
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol 1A Farma (tidigare GEA) Retard ej utbytbart.
bisoprolol Bisoprolol
verapamil Verapamil
Isoptin Retard
digoxin Digoxin
Antikoagulantia 
warfarin Warfarin Orion
Waran
dabigatran Pradaxa se Terapirek.
rivaroxaban Xarelto se Terapirek.
apixaban Eliquis se Terapirek.
edoxaban Lixiana se Terapirek.
tinzaparin Innohep
dalteparin Fragmin
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Senast ändrad: