Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Hjärt- och kärlsjukdomar
Hypertoni
enalapril Enalapril
enalapril/hydroklortiazid Enalapril comp
amlodipin Amlodipin
hydroklortiazid Esidrex
amilorid/hydroklortiazid Normorix mite
bendroflumetiazid Bendroflumetiazid Salures ingår ej i utbytesgrupp för bendroflumetiazid.
losartan Losartan
losartan/hydroklortiazid Losartan/hydroklortiazid
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol GEA retard

ej utbytbart.

Lipidbehandling 
atorvastatin Atorvastatin
simvastatin Simvastatin
Stabil angina pectoris 
acetylsalicylsyra Trombyl
atorvastatin Atorvastatin
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol GEA Retard

ej utbytbart.

isosorbidmononitrat Isosorbidmononitrat, depottablett
verapamil Isoptin Retard
amlodipin Amlodipin
glyceryltrinitrat Suscard,

buckaltablett

Nitrolingual, sublingualspray
Glytrin,

sublingualspray

Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom 
acetylsalicylsyra Trombyl
ticagrelor Brilique
klopidogrel Clopidogrel
atorvastatin Atorvastatin
metoprolol Metoprolol,

depottablet

OBS! Metoprolol GEA Retard

ej utbytbart.

enalapril Enalapril
Hjärtsvikt 
enalapril Enalapril
kandesartan Candesartan
valsartan Valsartan
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol GEA retard ej utbytbart.
bisoprolol Bisoprolol
karvedilol Carvedilol
spironolakton Spironolakton
eplerenon Eplerenon
furosemid Furosemid
Lasix Retard
digoxin Digoxin
järnkarboximaltos Ferinject
Förmaksflimmer 
AK-läkemedel för emboliprofylax Se lista för Antikoagulantia
metoprolol Metoprolol,

depottablett

OBS! Metoprolol GEA retard ej utbytbart.
bisoprolol Bisoprolol
verapamil Verapamil
Isoptin Retard
digoxin Digoxin
Antikoagulantia 
warfarin Warfarin Orion
Waran
dabigatran Pradaxa se Terapirek.
rivaroxaban Xarelto se Terapirek.
apixaban Eliquis se Terapirek.
edoxaban Lixiana se Terapirek.
tinzaparin Innohep
dalteparin Fragmin
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Senast ändrad: