Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vaginal atrofi

Vaginal atrofi är mycket vanligt hos postmenopausala kvinnor. Tillståndet kännetecknas av slemhinnor som är sköra, bleka med utslätad veckbildning eller rodnande petekier. I symtombilden ingår recidiverande urinvägsinfektioner och urinträngningar vid samtidigt urogenital atrofi.

Lokalt östrogen har positiva effekter på såväl vaginal som uroepitelial slemhinna vilket medför minskad risk för urinvägsinfektion om det ges i tillräcklig dos, t.ex. Ovesterin vagitorier eller Oestring.

  • Estriol (vagitorier Ovesterin 0,5 mg eller kräm 1 mg/g), kan köpas receptfritt. Indikationen vaginal atrofi berättigar till rabattering enligt läkemedelsförmånen. Behandlingen inleds med dosering dagligen i 2 veckor, därefter övergång till dosering 2 gånger per vecka. Kan svida initialt. Om patienten inte kan fullfölja behandlingen på grund av sveda kan lägre dos prövas enligt rekommendationerna nedan.
  • Estradiol (Oestring 7,5 µg/dygn) är en vaginal ring som byts var tredje månad, ger en mycket jämn serumkoncentration. Behöver inte tas ut vid samlag. Ingår i läkemedelsförmånen.
  • Estriol (vaginalgel Blissel 50 µg/dos) har en direkt fuktande effekt. Inled behandling med applicering dagligen i 2 veckor, därefter två gånger per vecka. Ingår inte i läkemedelsförmånen.
  • Estradiol (vaginaltablett Vagifem, Vagidonna eller Vagirux 10 µg). Behandlingen inleds med 1 dos dagligen i 2 veckor, därefter övergång till standarddos två gånger per vecka. Ingår inte i läkemedelsförmånen (finns även receptfritt). Ofta för låg dos. Många patienter behöver öka dosen upp till doseringen 4–5 gånger per vecka.
  • Peroral behandling estriol (Oestriol) 1 mg x 1, kan övervägas till patienter där lokal behandling inte är möjlig. Vid utebliven effekt öka dosering till 2 mg x 1. Viss risk för endometriehyperplasi vid långvarigt bruk. Ingår i läkemedelsförmånen.
  • Prasteron (vagitorier Intrarosa 6,5 mg) är ett preparat med östrogen och androgen effekt med indikation vulvovaginal atrofi hos postmenopausala kvinnor med måttliga till svåra symtom. Ingår inte i läkemedelsförmånen.

Tidigare har lokalt östrogen varit en absolut kontraindikation för bröstcancerpatienter som får adjuvant behandling med aromatashämmare. Detta har nu ändrats med nya publicerade data som visar god effekt av lågdos estriol (Blissel 50 µg/dos) vid vulvovaginal atrofi hos denna patientgrupp utan systematisk påverkan på FSH-nivåer. Dock ska hormonfritt alternativ alltid prövas först.

Det finns ett flertal hormonfria alternativ som kan köpas receptfritt. Replens ingår i läkemedelsförmånerna för behandling av vaginal torrhet för kvinnor med bröstcancer som behandlas med aromatashämmare. Replens appliceras tre gånger per vecka.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: