Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vaginal atrofi

I första hand lokal behandling estriol (vagitorier Ovesterin 0,5 mg), kan köpas receptfritt. Indikationen vaginal atrofi berättigar till rabattering enligt läkemedelsförmånen. Behandlingen inleds med dosering dagligen i 2 veckor, därefter övergång till dosering 2 gånger per vecka.

Estradiol (Oestring 7,5 µg/dygn) är en vaginal ring som byts var tredje månad. Ingår i läkemedelsförmånen.

Estriol (vaginalgel Blissel 50 µg/dos) har en direkt fuktande effekt. Behandlingen inleds med applicering dagligen i 2 veckor därefter appliceras gelen två gånger per vecka. Ingår inte i läkemedelsförmånen.

Estradiol (vaginaltablett Vagifem eller Vagidonna 10 µg). Behandlingen inleds med 1 dos dagligen i 2 veckor, därefter övergång till standarddos två gånger per vecka. Ingår inte i läkemedelsförmånen (finns även receptfritt). Ofta för låg dos. Många patienter behöver öka dosen upp till doseringen 4–5 gånger per vecka. Detta blir dyrt!

Peroral behandling estriol (Oestriol) 1 mg x 1, kan övervägas till patienter där lokal behandling inte är möjlig. Vid utebliven effekt 2 mg x 1. Viss risk för endometriehyperplasi vid långvarigt bruk.

Prasteron (vagitorier Intrarosa 6,5 mg) är ett preparat med östrogen och androgen effekt med indikation vulvovaginal atrofi hos postmenopausala kvinnor med måttliga till svåra symtom. Ingår dock inte i förmånen.

Vid adjuvant behandling med aromatashämmare efter genomgången bröstcancer är lokal behandling med estradiol kontraindicerat. För estriolpreparat gäller särskilt övervägande i samråd med bröstonkolog. Lokal behandling med estriol kan prövas i kombination med tamoxifen.

Det finns ett flertal hormonfria alternativ som kan köpas receptfritt. Replens ingår i läkemedelsförmånerna för behandling av vaginal torrhet för kvinnor med bröstcancer som behandlas med aromatashämmare. Replens appliceras tre gånger per vecka.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: