Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Gynekologi
Candidavaginit
ekonazol Pevaryl Depot, vagitorier  Ej förmån, receptfritt
mikonazol/ hydrokortison Daktacort, kräm
flukonazol Flukonazol, kapsel
Bakteriell vaginos 
dekvaliniumklorid Donaxyl, vaginaltablett
metronidazol Zidoval, vaginalgel
klindamycin Dalacin, vagitorier
Dysmenorré
ibuprofen Ibuprofen
naproxen Naproxen
ketoprofen Orudis Retard
levonorgestrel Mirena, hormonspiral
desogestrel Desogestrel
etinylöstradiol/ varierande kombinerade p-piller Se nedan för preparat
PMS/PMDS
Sertralin Sertralin
Spironolakton Spironolakton
Menorragi
tranexamsyra Tranexamsyra Cyklo-F receptfri
levonorgestrel Mirena, hormonspiral
desogestrel Desogestrel
östradiolvalerat/ dienogest Qlaira Enda p-pillret med indikation menorragi
etinylöstradiol/ varierande kombinerade p-piller Se nedan för preparat
Mensförskjutning
noretisteron Primolut-Nor
Antikonception
Kombinerade p-piller
etinylöstradiol/ levonorgestrel Prionelle 28 Se not*
etinylöstradiol/ norgestimat Amorest 28 Se not*
etinylöstradiol/ dienogest Dienorette
etinylöstradiol/ drospirenon Estrelen Se not*
Gestagena metoder - Mellandos
desogestrel Desogestrel  
etonogestrel Nexplanon, implantat
Gestagena metoder - Lågdos
noretisteron Mini-Pe Ej förmån
lynestrenol Exlutena Ej förmån
levonorgestrel Mirena, hormonspiral
levonorgestrel Jaydess, hormonspiral
levonorgestrel Kyleena, hormonspiral
Dagen-efter piller
ulipristal EllaOne Ej förmån, receptfri
Menopausal hormonbehandling
Peroralt:
estradiol Femanest
estradiol/ noretisteron Femasekvens Sekvenspreparat med gestagen 12 av 28 dagar
Novofem Sekvenspreparat med gestagen 12 av 28 dagar
Trivina Utglesad sekvenspreparat med gestagen 14 dagar av 91 dagar
Cliovelle Kontinuerlig fast kombination
Eviana Kontinuerlig fast, ultralåg dos. Ej förmån
estradiol/ medroxiprogesteron Indivina Kontinuerlig fast kombination
Divina Plus Kontinuerlig fast kombination
Transdermalt:
estradiol Estradot, depotplåster
estradiol/ noretisteron Estalis, depotplåster Kontinuerlig kombination
estradiol Lenzetto spray
Gestagen:
medroxiprogesteron Provera
levonorgestrel Mirena, hormonspiral
Vaginal atrofi
estriol Ovesterin, vagitorier
Blissel, vaginalgel Ej förmån
Oestring, vaginalring
vatten Replens, vaginalgel Hormonfritt alternativ
Överaktiv blåsa
tolterodin Tolterodin
mirabegron Betmiga När antikolinergika inte tolereras
* Angiven rekommendation är endast ett exempel på preparat inom förmånen. Utbyte till alternativ med lägst kostnad kommer att ske på apotek.
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Senast ändrad: