Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Gynekologi

Rekommenderade läkemedel

Gynekologi
Candidavaginit
ekonazol Pevaryl Depot vagitorier Receptfritt, ej förmån
klotrimazol Canesten vagitorier, kräm Receptfritt, ej förmån
mikonazol/hydrokortison Cortimyk kräm
flukonazol Flukonazol kapsel
Bakteriell vaginos 
dekvaliniumklorid Donaxyl vaginaltablett
metronidazol Zidoval vaginalgel
klindamycin Dalacin vagitorier
Dysmenorré
ibuprofen Ibuprofen
paracetamol Paracetamol
naproxen Naproxen
ketoprofen Orudis Retard
levonorgestrel Mirena hormonspiral
desogestrel Desogestrel
etinylöstradiol/varierande kombinerade p-piller Se nedan för preparat
PMS/PMDS
sertralin Sertralin
escitalopram Premalex
etinylöstradiol/drospirenon Estrelen
spironolakton Spironolakton
Menorragi
tranexamsyra Tranexamsyra

Förstahandsval

Finns även receptfritt preparat Cyklo-F

levonorgestrel

Mirena hormonspiral

 

desogestrel Desogestrel
östradiolvalerat/dienogest Qlaira Enda p-pillret med indikation menorragi
etinylöstradiol/varierande kombinerade p-piller Se nedan för preparat
Reglering av mens samt mensförskjutning
noretisteron Primolut-Nor
medroxiprogesteronacetat Provera
Antikonception
Kombinerade p-piller
etinylöstradiol/ levonorgestrel Prionelle Se not*
etinylöstradiol/ norgestimat Amorest 28
etinylöstradiol/dienogest Dienorette
etinylöstradiol/ drospirenon Estrelen
Gestagena metoder – Mellandos
desogestrel Desogestrel  
etonogestrel Nexplanon implantat
Gestagena metoder – Lågdos
noretisteron Mini-Pe Ej förmån
levonorgestrel Mirena hormonspiral
levonorgestrel Kyleena hormonspiral
levonorgestrel Jaydess hormonspiral
Dagen-efter piller
ulipristal EllaOne Ej förmån, receptfri
levonorgestrel NorLevo Ej förmån, receptfri
Menopausal hormonbehandling
Peroralt:
estradiol Femanest
estradiol/noretisteron Femasekvens Sekvenspreparat med gestagen 12 av 28 dagar
estradiol/noretisteron Novofem Sekvenspreparat med gestagen 12 av 28 dagar
estradiol/ medroxiprogesteron Trivina Utglesad sekvenspreparat med gestagen 14 dagar av 91 dagar
estradiol/noretisteron Cliovelle Kontinuerlig fast kombination
estradiol/noretisteron Eviana

Kontinuerlig fast kombination, ultralåg dos

Ej förmån

estradiol/ medroxiprogesteron Indivina Kontinuerlig fast kombination
estradiol/ medroxiprogesteron Divina Plus Kontinuerlig fast kombination
estradiol/dihydrogesteron Femoston

Kontinuerlig, sekventiell

Ej förmån

tibolon Tibolon
estradiol/dihydrogesteron Femostonconti

Kontinuerlig fast kombination

Ej förmån

Transdermalt:
estradiol Estradot depotplåster
estradiol/noretisteron Estalis depotplåster Kontinuerlig kombination
estradiol/noretisteron Sequidot depotplåster Kontinuerlig, sekventiell.
estradiol Lenzetto spray
estradiol Estrogel
Gestagen:
medroxiprogesteron Provera
levonorgestrel Mirena hormonspiral
Vaginal atrofi
estriol Ovesterin vagitorier, kräm
Blissel vaginalgel Ej förmån
estradiol Vagifem, Vagidonna Ej förmån
Oestring vaginalring
vatten Replens vaginalgel

Hormonfritt alternativ

Begränsad förmån

Överaktiv blåsa
solifenacin Solifenacin Förstahandsval
mirabegron Betmiga

När antikolinergika inte tolereras

Begränsad förmån

Desmopressin Nocdurna Försiktighet till äldre!
Hyperemesis
meklozin Postafen Receptfri, ej förmån
prometazin + efedrin + koffein Lergigan comp Ej förmån
Foglossning
paracetamol Paracetamol
* Angiven rekommendation är endast ett exempel på preparat inom förmånen. Utbyte till alternativ med lägst kostnad kommer att ske på apotek.
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

 

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: