Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Gynekologi
Candidavaginit
ekonazol Pevaryl Depot, vagitorier Receptfritt, ej förmån
klotrimazol Canesten vagitorier, kräm Receptfritt, ej förmån kombinationsförpackningar eller vagitorier
mikonazol/ hydrokortison Cortimyk, kräm
flukonazol Flukonazol, kapsel
Bakteriell vaginos 
dekvaliniumklorid Donaxyl, vaginaltablett
metronidazol Zidoval, vaginalgel
klindamycin Dalacin, vagitorier
Dysmenorré
ibuprofen Ibuprofen
naproxen Naproxen
ketoprofen Orudis Retard
levonorgestrel Mirena, hormonspiral
desogestrel Desogestrel
etinylöstradiol/ varierande kombinerade p-piller Se nedan för preparat
PMS/PMDS
Sertralin Sertralin
Escitalopram Premalex
Spironolakton Spironolakton
Menorragi
tranexamsyra Tranexamsyra Finns även receptfritt preparat Cyklo-F
levonorgestrel

Mirena, hormonspiral

Levosert, hormonspiral

desogestrel Desogestrel
östradiolvalerat/ dienogest Qlaira Enda p-pillret med indikation menorragi
etinylöstradiol/ varierande kombinerade p-piller Se nedan för preparat
Mensförskjutning
noretisteron Primolut-Nor
Antikonception
Kombinerade p-piller
etinylöstradiol/ levonorgestrel Prionelle 28 Se not*
etinylöstradiol/ norgestimat Amorest 28
etinylöstradiol/ dienogest Dienorette
etinylöstradiol/ drospirenon Rosal Se not*
Gestagena metoder – Mellandos
desogestrel Desogestrel  
etonogestrel Nexplanon, implantat
Gestagena metoder – Lågdos
noretisteron Mini-Pe Ej förmån
lynestrenol Exlutena Ej förmån
levonorgestrel Mirena, hormonspiral
levonorgestrel Levosert, hormonspiral
levonorgestrel Jaydess, hormonspiral
levonorgestrel Kyleena, hormonspiral
Dagen-efter piller
ulipristal EllaOne Ej förmån, receptfri
Menopausal hormonbehandling
Peroralt:
estradiol Femanest
estradiol/ noretisteron Femasekvens Sekvenspreparat med gestagen 12 av 28 dagar
estradiol/ noretisteron Novofem Sekvenspreparat med gestagen 12 av 28 dagar
estradiol/ medroxiprogesteron Trivina Utglesad sekvenspreparat med gestagen 14 dagar av 91 dagar
estradiol/ noretisteron Cliovelle Kontinuerlig fast kombination
estradiol/ noretisteron Eviana Kontinuerlig fast, ultralåg dos. Ej förmån
estradiol/ medroxiprogesteron Indivina Kontinuerlig fast kombination
estradiol/ medroxiprogesteron Divina Plus Kontinuerlig fast kombination
Transdermalt:
estradiol Estradot, depotplåster
estradiol/ noretisteron Estalis, depotplåster Kontinuerlig kombination
estradiol Lenzetto spray
Gestagen:
medroxiprogesteron Provera
levonorgestrel Mirena, hormonspiral
Vaginal atrofi
estriol Ovesterin, vagitorier
Blissel, vaginalgel Ej förmån
estradiol Oestring, vaginalring
Vagidonna, vaginaltablett Ej förmån
vatten Replens, vaginalgel Hormonfritt alternativ
Överaktiv blåsa
tolterodin Tolterodin
mirabegron Betmiga När antikolinergika inte tolereras
* Angiven rekommendation är endast ett exempel på preparat inom förmånen. Utbyte till alternativ med lägst kostnad kommer att ske på apotek.
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: