Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Premenstruellt syndrom/dysfori (PMS/PMDS)

Premenstruellt syndrom (PMS) förekommer hos 15–20 % och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) förekommer hos cirka 2–5 % av alla kvinnor i fertil ålder. Premenstruella obehag däremot förekommer hos många kvinnor.

Definition

Återkommande psykiska och/eller somatiska symtom som uppträder under lutealfas och som går över under eller efter mens. Symtomen är så allvarliga att de påverkar kvinnans livskvalitet.

Symtom

Psykiska symtom:

  • Irritabilitet
  • Nedstämdhet
  • Humörväxlingar
  • Oro, ångest
  • Uttalad trötthet
  • Sug efter sötsaker

Somatiska symtom:

  • Bröstspänningar
  • Ödem
  • Meteorism

Läkemedel

Behandlingen individualiseras alltid efter det eller de symtom som dominerar bilden (anamnes!). Medicineringen ges intermittent under lutealfasen (10–14 dagar innan förväntad mens till första blödningsdagen), eftersom effekten är snabbt insättande.

Nedstämdhet:

SSRI-preparat, t.ex. sertralin 50–(100) mg eller Premalex (escitalopram) 10–20 mg.

Sertralin har lägre kostnad jämfört med Premalex, som dock har indikationen PMDS.

Det finns evidens för att p-piller som innehåller drospirenon + låg östrogendos (t.ex. Estrelen) har effekt.

Ödem, svullnad och psykiska besvär:

Spironolakton 25–100 mg premenstruellt de dagar som kvinnan har besvär. Tas till natten för att minska risk för ortostatism.

Alternativ behandling

Det vetenskapliga underlaget för de många alternativa behandlingsformer som förekommer vid PMS är generellt svagt. Det finns visst vetenskapligt belägg för att fysisk träning har effekt.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: