Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Premenstruellt syndrom/dysfori (PMS/PMDS)

PMS/PMDS förekommer hos cirka 5 % av alla kvinnor i fertil ålder (premenstruella obehag däremot förekommer hos många kvinnor).

Definition

Återkommande psykiska och/eller somatiska symtom som uppträder under lutealfas och som går över vid eller under mens. Symtomen är så allvarliga att de påverkar kvinnans livskvalitet.

Symtom

Psykiska symtom: Irritabilitet, nedstämdhet, humörväxlingar, oro, uttalad trötthet, sug efter sötsaker.

Somatiska symtom: Bröstspänningar, ödem, meteorism.

Läkemedel

Behandlingen individualiseras alltid efter det eller de symtom som dominerar bilden (anamnes!). Medicineringen ges intermittent under lutealfasen (1–2 veckor), eftersom effekten är snabbt insättande.

Ödem, svullnad: Spironolakton 50–100 mg/dygn.

Nedstämdhet: SSRI-preparat, t.ex. sertralin 25–50 mg eller Premalex (escitalopram) 10–20 mg.

Sertralin har lägre kostnad jämfört med Premalex, som dock har indikationen PMDS.

Det finns evidens för att p-piller som innehåller drospirenon + låg östrogendos har effekt.

Alternativ behandling

Det vetenskapliga underlaget för de många alternativa behandlingsformer som förekommer vid PMS är generellt svagt. Begränsat vetenskapligt belägg finns för att fysisk träning har viss effekt.

Senast ändrad: