Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Mensförskjutning

Många kvinnor har önskemål om att förskjuta mensen någon eller några veckor av praktiska skäl, t.ex. i samband med resa. Om patienten har regelbunden mens kan detta göras enligt följande:

Gestagen, t.ex. Primolut Nor tabl 5 mg x 2 med start senast tre dagar före beräknad mens och duration under så lång tid som mensförskjutning önskas. Ökad risk för blödningar vid mer än 14 dagars behandling.

Om kvinnan äter monofasiska p-piller: fortsätt direkt med nästa karta utan uppehåll. Kassera eventuella placebotabletter.

Om kvinnan äter trifasiska p-piller: fortsätt direkt, utan att ta placebotabletter, med de sista tio aktiva tabletterna i nästa karta.

Anvisningar om mensförskjutning med p-piller finns även på bipacksedeln till respektive p-piller.

Senast ändrad: