Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Mensförskjutning

Många kvinnor har önskemål om att förskjuta mensen någon eller några veckor av praktiska skäl t.ex. i samband med resa. Om patienten har regelbunden mens kan detta göras enligt följande:

  • Gestagen, t.ex. Primolut-Nor tablett 5 mg x 2, med start senast tre dagar före beräknad mens och duration under så lång tid som mensförskjutning önskas. Ökad risk för blödningar vid mer än 14 dagars behandling.
  • Om kvinnan äter monofasiska p-piller: fortsätt direkt med nästa karta utan uppehåll. Kassera eventuella placebotabletter.
  • Om kvinnan äter trifasiska p-piller: fortsätt direkt, utan att ta placebotabletter, med de sista tio aktiva tabletterna i nästa karta.

Anvisningar om mensförskjutning med p-piller finns även på bipacksedeln till respektive p-piller.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: