Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Reglering av mens samt mensförskjutning

Reglering av mens

Det är relativt vanligt med blödningsstörningar, där den vanligaste är anovulatorisk blödning. Förekommer oftast de första åren efter menarche och sista åren innan menopaus. Symtomen är långdragen, ofta riklig blödning som föregås av ett längre uppehåll. Hos ung kvinna med typisk anamnes behövs ingen gynekologisk undersökning. Uteslut graviditet.

Behandling

Blödningsstörningar kan behandlas med gestagen, t.ex. medroxiprogesteron (Provera) tablett 10 mg x 1 eller noretisteron (Primolut-Nor) tablett 5 mg x 2. Behandla i 10 dagar. Informera om att blödning upphör eller minskar kraftigt under pågående behandling, därefter kommer en bortfallsblödning.

Mensförskjutning

Många kvinnor har önskemål om att förskjuta mensen någon eller några veckor av praktiska skäl t.ex. i samband med resa. Om patienten har regelbunden mens kan detta göras enligt följande:

  • Gestagen, t.ex. noretisteron (Primolut-Nor) tablett 5 mg x 2, alternativt medroxiprogesteron (Provera) 10 mg x 1 med start senast tre dagar före beräknad mens och duration under så lång tid som mensförskjutning önskas. Efter avslutad behandling inträder bortfallsblödning efter 2–3 dagar. Ökad risk för blödningar vid mer än 14 dagars behandling.

För mensförskjutning med p-piller, p-plåster och p-ring ges kontinuerlig behandling. Information finns även i bipacksedeln till respektive preventivmedel.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: