Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Mensförskjutning

Många kvinnor har önskemål om att förskjuta mensen någon eller några veckor av praktiska skäl t.ex. i samband med resa. Om patienten har regelbunden mens kan detta göras enligt följande:

  • Gestagen, t.ex. Primolut-Nor tablett 5 mg x 2, alternativt Provera 10 mg x 1 med start senast tre dagar före beräknad mens och duration under så lång tid som mensförskjutning önskas. Ökad risk för blödningar vid mer än 14 dagars behandling.

För mensförskjutning med p-piller, p-plåster och p-ring ges kontinuerlig behandling. Information finns även i bipacksedeln till respektive preventivmedel.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: