Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Menorragi

Definition

Regelbunden menstruationsblödning som är så riklig eller långdragen att den påverkar kvinnan med upplevelse av försämrad livskvalitet.

Observandum är att kvinnor med primär menorragi kan ha en koagulationsrubbning.

Läkemedel

Tranexamsyra 500 mg 2–3 tabletter x 3–4 första 2–4 dagarna vid mens. Notera OBS på receptet vid förskrivning till kvinnor under 15 år.

NSAID i fulldos minskar blödningsmängd och smärta

Hormonspiral med levonorgestrel (Mirena) är mycket effektivt vid menorragi. De första 4–6 månaderna efter insättande förekommer frekventa mellanblödningar. Vid förnyade/rikliga blödningar mer än sex månader efter insättande bör gynekolog konsulteras.

Kombinerade p-piller: samtliga ger blödningsreduktion, men Qlaira är det enda p-pillret som har indikationen menorragi på grund av sin starka endometriereducerande effekt (ska förskrivas av läkare, ingår då i läkemedelsförmånen). Vid terapisvikt, prova gärna preparatbyte.

Desogestrel ger blödningsreduktion, men ger många gånger ett oregelbundet blödningsmönster initialt (3–6 månader).

Remissfall

Kvinnor med anemiserande menorragi ska alltid handläggas av gynekolog. Dessa ska utredas adekvat för att utreda orsaken.

Om läkemedelsbehandling inte fungerat finns minimalinvasiv metod med endometriedestruktion för kvinnor som är färdiga med sitt barnafödande som alternativ till hysterektomi.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: