Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Menorragi

Menorragi definieras som en regelbunden menstruationsblödning som är så riklig eller långdragen (> 8 dagar) att den påverkar kvinnan med upplevelse av försämrad livskvalitet.

Observandum är att kvinnor med primär menorragi kan ha en koagulationsrubbning.

Läkemedel

Tranexamsyra 500 mg 2–3 tabletter x 3–4 första 2–4 dagarna vid mens. Förstahandsval. Notera OBS på receptet vid förskrivning till kvinnor under 15 år.

NSAID (t.ex. ibuprofen, naproxen) i fulldos minskar smärta och reducerar även blödningsmängd.

Hormonspiral: Hormonspiral med levonorgestrel (Mirena) är mycket effektivt vid menorragi. De första 4–6 månaderna efter insättande förekommer frekventa mellanblödningar. Vid förnyade/rikliga blödningar mer än sex månader efter insättande bör gynekolog konsulteras.

Kombinerade p-piller: kontinuerlig behandling med kombinerade p-piller rekommenderas (se nedan). Samtliga kombinerade p-piller ger blödningsreduktion, men Qlaira är det enda p-pillret som har indikationen menorragi på grund av sin starka endometriereducerande effekt (ska förskrivas av läkare, ingår då i läkemedelsförmånen). Vid terapisvikt, prova gärna preparatbyte.

Patienten tar p-piller med aktiv substans (inte placebotabletter) kontinuerligt tills genombrottsblödning. Patienten gör då ett uppehåll på 4 dagar och startar sedan med p-pillren igen. 21 dagar med p-piller med aktiv substans är obligatoriskt, det vill säga att de hormonfria uppehållen får inte göras tätare även om olaga blödningar skulle uppkomma.

Desogestrel ger blödningsreduktion, men ger många gånger ett oregelbundet blödningsmönster initialt (3–6 månader).

Remissfall

Unga kvinnor med primär menorragi: gör anemiutredning/koagulationsanamnes och vid behov koagulationsutredning inom primärvården, hänvisa därefter patienten till ungdomsmottagning. Gäller även yngre än 13 år.

Kvinnor med nytillkommen anemiserande menorragi ska alltid handläggas av gynekolog. Dessa ska utredas adekvat för att utreda orsaken.

Om läkemedelsbehandling inte fungerat finns minimalinvasiv metod med endometriedestruktion för kvinnor som är färdiga med sitt barnafödande som alternativ till hysterektomi.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: