Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Läkemedel vid graviditet

För vägledning om specifik risk för läkemedel under graviditet och amning hänvisas i första hand till Janusinfos sidor om fosterpåverkan respektive amning.

Information om hantering av infektioner hos kvinnan eller i kvinnans omgivning kan återfinnas hos INFPREG – Kunskapscentrum för infektioner under graviditet.

För vägledning vid val av antibiotikabehandling till gravida och ammande se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Antibiotika till gravida och ammande (2023).

Hyperemesis

Antihistaminer med antiemetisk effekt:

  • Meklozin (Postafen 25 mg) 1 x 2 receptfritt, prövas i första hand.
  • Prometazin + efedrin + koffein (Lergigan comp) 1 x 2–4 (mindre sederande effekt, efedrin och koffein understödjer). Ingår inte i läkemedelsförmånen.
  • Prometazin (Lergigan 25 mg) 1 (–2) x 2–3. Kan vara bra vid samtidiga sömnsvårigheter eller oro.
  • Doxylamin/pyrodoxin (Xonvea 10 mg/10 mg) är ett nyare preparat, ingår inte i läkemedelsförmån. Har liknande effekt som Lergigan Comp men är ett dyrare alternativ.

Epigastritbesvär

Gaviscon eller Novalucol kan prövas vid behov.

Omeprazol 20 mg 1 kapsel dagligen. (OBS! Omeprazol ska trappas ut om behandling pågår i mer än en månad).

Foglossning

Smärtstillande behandling med paracetamol i maxdos och hänvisning till sjukgymnast. Foglossning inträffar sällan innan vecka 20.

Urinvägsinfektion

För behandling av urinvägsinfektion under graviditet, se kapitel Infektion, Urinvägsinfektioner.

Thyroideasjukdomar under graviditet

För behandling av hypotyreos, se kapitel Endokrinologi, Hypotyreos.

Synpunkter på depressionsbehandling

Om kvinnan har en väl fungerande SSRI-behandling och bedömts ha behov av behandling bör hon rekommenderas att fortsätta. Observera att vissa SSRI-preparat, däribland paroxetin och fluoxetin, anses vara förknippade med något ökad risk för missbildningar och ska om möjligt undvikas. Se Janusmed Fosterpåverkan för ytterligare information.

Observera att dosen kan behöva justeras uppåt i sista trimestern på grund av ökad plasmavolym. Vanligen finns behov av fortsatt behandling postpartum, då det finns en risk för försämring.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: