Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Läkemedel vid graviditet

För vägledning om specifik risk för läkemedel under graviditet och amning hänvisas i första hand till Janusinfos sidor om fosterpåverkan och amning.

Information om hantering av infektioner hos kvinnan eller i kvinnans omgivning kan återfinnas hos INFPREG – Kunskapscentrum för infektioner under graviditet.

Hyperemesis

Antihistaminer med antiemetisk effekt:

  • Meklozin (Postafen 25 mg) 1 x 2 receptfritt, prövas i första hand.
  • Prometazin + efedrin + koffein (Lergigan comp) 1 x 2–4 (mindre sederande effekt, efedrin och koffein understödjer).
  • Prometazin (Lergigan 25 mg) 1 (–2) x 2–3. Kan vara bra vid samtidiga sömnsvårigheter eller oro.
  • Doxylamin/pyrodoxin (Xonvea 10 mg/10 mg) är ett nytt preparat, ej förmån.

Epigastritbesvär

Gaviscon eller Novalucol kan prövas vid behov.

Omeprazol 20 mg 1 kapsel dagligen. (OBS! Uttrappning om behandling mer än 1 månad).

Foglossning

Smärtstillande behandling med paracetamol och hänvisning till sjukgymnast. Foglossning inträffar sällan innan vecka 20.

Urinvägsinfektion

För behandling av urinvägsinfektion under graviditet, se kapitel Infektion, Urinvägsinfektioner.

Thyroideasjukdomar under graviditet

För behandling av hypotyreos, se kapitel Endokrinologi, Hypotyreos.

Synpunkter på depressionsbehandling

Om kvinnan har en väl fungerande SSRI-behandling och bedömts ha behov av behandling bör hon rekommenderas att fortsätta. Observera att paroxetin anses förknippat med något ökad risk för hjärtmissbildningar och ska om möjligt undvikas. Se informationen om paroxetin på Janusmed Fosterpåverkan för ytterligare information.

Eventuell dosjustering i sista trimestern i samråd med obstetriker. Observera att dosen kan behöva justeras uppåt på grund av ökad plasmavolym. Vanligen finns behov av fortsatt behandling postpartum, då det finns en risk för försämring.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: