Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Läkemedel vid graviditet

För vägledning om specifik risk för läkemedel under graviditet och amning hänvisas i första hand till Janusinfo.

Information om hantering av infektioner hos kvinnan eller i kvinnans omgivning kan återfinnas hos Kunskapscentrum för infektioner under graviditet.

Hyperemesis

Antihistaminer med antiemetisk effekt:

  • Meklozin(Postafen) tabl 25 mg, 1 x 2 receptfritt, prövas i första hand.
  • Prometazin (Lergigan) tabl 25 mg, 1(-2) x 2-3
  • rometazin+efedrin+koffein (Lergigan comp), 1 x 2-4 (Mindre sederande effekt, Efedrin och Koffein understödjer)

Epigastritbesvär

Gaviscon kan prövas vid behov.

Omeprazol tabl 20 mg 1 tablett dagligen.

Foglossning

Smärtstillande behandling med paracetamol och hänvisning till sjukgymnast. Foglossning inträffar sällan innan vecka 20.

Urinvägsinfektion

Akut cystit och ABU (i två på varandra följande odlingar) kan behandlas med pivmecillinam (Selexid), 200 mg x 3 i 5 dygn, nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg x 3 i 5 dygn, cefadroxil, 500 mg x 2 i 5 dagar.

Uppföljning

Remiss till mödrahälsovården för kontroll urinodling 1-2 veckor efter avslutad behandling och en gång per månad under resten av graviditeten.

Synpunkter på depressionsbehandling

Om kvinnan har en väl fungerande SSRI-behandling och bedömts ha behov av behandling, bör hon rekommenderas att fortsätta. Observera att paroxetin anses förknippat med något ökad risk för hjärtmissbildningar och ska om möjligt undvikas. Se vidare Janusinfo för ytterligare information.

Eventuell dosjustering i sista trimestern i samråd med obstetriker. Observera att dosen kan behöva justeras uppåt p.g.a. ökad plasmavolym. Vanligen finns behov av fortsatt behandling postpartum då det finns en risk för försämring.

 

Utarbetad av Terapigrupp Gynekologi

Terapigruppens sammansättning och

kontaktuppgifter återfinns i kapitel 27.

Senast ändrad: