Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Cervicit

Symtom

Gulaktig mukopurulent flytning, palpationsömhet över cervix samt eventuell rodnad på cervix. Ibland sveda vid miktion. Buksmärta kan förekomma.

Diagnostik och behandling

Klamydia kan förekomma helt symtomlöst. Patienten kan med fördel ta klamydiatest hemma innan besöket. Information om hur testet beställs finns att hitta via 1177.se: Klamydia- och gonorrétest via nätet.

Gonorré kan misstänkas, särskilt vid utlandskontakter.

Mycoplasma genitalium är en differentialdiagnos som bör misstänkas vid uretrit och cervicit särskilt då behandling med doxycyklin inte gett effekt.

För diagnostik och behandling se kapitel Sexuellt överförbara sjukdomar (STI). För diagnostik av klamydia och gonorré tas prov från vagina. För diagnostik av Mycoplasma genitalium tas prov från cervix.

Observera vid positivt klamydiatest (gäller ej hemtest): Avvakta behandling och skicka remiss till enheten för central klamydiasmittspårning som tar hand om behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan. Se regional rutin Handläggning av sexuellt överförbara infektioner – smittspårning, behandling och smittskyddsanmälan.

Remissfall

Cerviciter med oklar genes är remissfall, då differentialdiagnosen cervixneoplasi måste uteslutas.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: