Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Cervicit

Symtom

Gulaktig mukopurulent flytning och rodnad, ibland sveda vid miktion. Buksmärta kan förekomma. Klamydia kan förekomma helt symtomlöst. Gonorré kan misstänkas, särskilt vid utlandskontakter.

Mycoplasma genitalium är en differentialdiagnos som bör misstänkas vid uretrit och cervicit särskilt då behandling med doxycyklin inte gett effekt.

Diagnostik och behandling

För diagnostik och behandling se kapitel Sexuellt överförbara sjukdomar (STI). För diagnostik av klamydia och gonorré tas prov från vagina. För diagnostik av Mycoplasma genitalium tas prov från cervix.

Observera att vid positiv klamydiaodling: Avvakta behandling och skicka remiss till enheten för central klamydiasmittspårning som tar hand om behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan. Se regional rutin Handläggning av sexuellt överförbara infektioner – smittspårning, behandling och smittskyddsanmälan.

Remissfall

Ospecifika cerviciter behandlas ibland med antibiotika trots att genesen är okänd. Dessa är remissfall, då differentialdiagnosen cervixneoplasi måste uteslutas.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: