Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Cervicit

Symtom

Gulaktig mukopurulent flytning och rodnad, ibland sveda vid miktion. Klamydia kan förekomma helt symtomlöst. Gonorré bör misstänkas, särskilt vid utlandskontakter.

Mycoplasma genitalium är en differentialdiagnos som bör misstänkas vid uretrit och cervicit särskilt då behandling med doxycyklin inte gett effekt.

Diagnostik och behandling

För diagnostik och behandling se kapitel Hud, avsnitt Sexuellt överförbara sjukdomar (STI). För diagnostik av klamydia och gonorré tas prov från vagina. För diagnostik av Mycoplasma genitalium tas prov från cervix.

Observera att vid positiv klamydiaodling: Avvakta behandling och skicka remiss till enheten för central klamydia-smittspårning som tar hand om behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan. Se rutin Klamydia - central smittspårning.

Remissfall

Ospecifika cerviciter behandlas ibland med antibiotika trots att genesen är okänd. Dessa är remissfall, då differentialdiagnosen cervixneoplasi måste uteslutas.

Senast ändrad: