Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Kort baksträng (frenulum brevis)

Vanligaste orsaken till smärta hos mannen vid samlag. Kan brista vid samlag och ge smärta och blödning.

Kan åtgärdas med en frenulumplastik i lokalbedövning. Remiss till urolog.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: