Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vilka patienter bör uppmärksammas?

  • BMI > 30 kg/m² (fetma).
  • BMI mellan 25-30 kg/m² med snabb viktökning och/eller riskfaktorer.

BMI < 25 kg/m² är normalt och föranleder inga ytterligare åtgärder i detta avseende.

Senast ändrad: