Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Förord

Välkommen till Terapirekommendationer Halland 2019! Den tryckta versionen är den 20:e upplagan av Läkemedelskommittén Hallands terapirekommendationer – och kanske den sista upplagan att gå i tryck på detta vis. Kunskap tillkommer och uppdateras i ett allt snabbare tempo och det är svårt att motivera de resurser som krävs för att trycka en tjock bok som knappt har ett års hållbarhet.

Den senaste versionen av Terapirekommendationer Halland hittar du alltid digitalt: https://vardgivare.regionhalland.se/terapirek. I den digitala versionen har du ju också fördelen att länkarna är klickbara. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra användarvänligheten i den digitala versionen och tar gärna emot återkoppling via ”Lämna en synpunkt", som finns längst ner på varje sida. Bland annat arbetar vi på att skapa en bra utskriftsfunktion, så att de som föredrar att läsa på papper ska kunna skriva ut ett kapitel eller avsnitt vid behov.

Terapirekommendationer Halland skrivs och revideras av de 23 terapigrupperna, bestående av allmänläkare, apotekare, sjukhusläkare och sjuksköterskor, spetsat med andra relevanta yrkesgrupper och vi månar om en stor bredd vad gäller både kompetens och geografisk spridning för att på bästa sätt förankra och sprida kunskaperna i Region Halland. Rekommendationerna bygger på publicerade studier, nationella och internationella riktlinjer och bästa tillgängliga evidens i övrigt. Rekommendationerna riktar sig till alla Region Hallands förskrivare och syftet är att erbjuda ett uppdaterat, koncist och kliniskt relevant kunskapsstöd för läkemedelsbehandling av våra vanligaste tillstånd. Eftersom läkemedel bara är en del av sjukdomsbehandling belyses också andra viktiga komponenter för att bota, lindra och förebygga i de olika kapitlen.

I NCS läkemedelsmodul i VAS framgår vilka läkemedel som är rekommenderade och därmed bör väljas i första hand. Glöm inte att se efter om det finns någon varning eller allvarlig interaktion innan du signerar ordinationen och använd gärna terapigruppernas receptfavoriter!

För en säkrare läkemedelsbehandling för våra patienter:

  • Håll läkemedelslistan aktuell! Uppdatera läkemedelslistan i NCS när du förändrar ordinationer.
  • Dokumentera orsaken till läkemedelsförändringar i VAS!
  • Skriv ut aktuell läkemedelslista till patienten.

Ett stort tack till alla terapigruppsmedlemmar för den tid och det engagemang ni lagt ner på våra terapirekommendationer! Ett speciellt tack till Anton Hübner, redaktör för terapirekommendationerna och drivande i arbetet med vår digitala version!

Vänliga hälsningar,

Tamara Adem

Specialist i allmänmedicin

Ordförande Läkemedelskommittén Halland

Senast ändrad: