Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Värdering av information om covid-19

Det flöde av information gällande vård och behandling vid covid-19 som vi i nuläget nås av måste värderas och tolkas med försiktighet:

  • Artiklar publiceras snabbt med kortare tid för bedömning av vetenskaplig relevans (peer-review) än vanligt.
  • Många vill just nu få ut information om covid-19 och SARS-CoV-2, där vissa kanaler är mindre pålitliga än andra, något som även gäller för vetenskapliga tidskrifter.
  • I studier från Kina gällande läkemedelsbehandlingar kan även traditionella växtbaserade läkemedel ha använts parallellt med de behandlingar som har testats, utan att ha rapporterats.
  • I många rapporter har en cocktail av olika läkemedel använts, vilket gör att det är oklart vilket läkemedel som har effekt.
  • Även välrenomerade tidskrifter som Lancet publicerar för närvarande en del data baserade på teoretiska gissningar, utan klinisk data som understödjer.
  • En del publicerade studier är av låg kvalitet eller innefattar få patienter, där exempelvis patienter som har avlidit har uteslutits från studieresultaten.
  • Data från samma patientmaterial vara publicerat i flera studier, till följd av önskan att publicera snabbt.

Senast ändrad: